Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Beques per als usuaris del servei de menjador de les escoles bressol d' Igualada Tràmit informatiu Impresos
5è Concurs d'aparadors Comerç de La Mostra d'Igualada Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Tramitar Tramitar amb certificat
Acta de control d'activitats (inicial i periòdic) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Activitats del Programa de Millora del Barri de Sant Agustí Tràmit informatiu
Ajut a projectes d'arts visuals Igual'ART 2015/16 Tràmit informatiu
Ajuts per al pagament de l'IBI per domicilis d'unitats familiars de famílies monoparentals per l'any 2017 Tràmit informatiu Impresos
Ajuts per al pagament de l'IBI per domicilis d'unitats familiars majors de 65 anys o pensionistes per l'any 2017 Tràmit informatiu Impresos
Al·legacions Tràmit informatiu Impresos
Al·legacions a una sanció de trànsit Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Alta en el cens municipal d’animals de companyia Tràmit informatiu Impresos
Alta en el padró municipal d'habitants i canvi de domicili dins el mateix municipi Tràmit informatiu Impresos
Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Alta en el registre municipal d'unions estables de parella Tràmit informatiu Impresos
Alta o modificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) 902N-(Nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació) Tràmit informatiu Impresos
Alta o modificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) 904N-(Canvi d'ús o enderroc) Tràmit informatiu Impresos
Alta o modificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)-903 N-(Agregació, segregació o divisió horitzontal) Tràmit informatiu Impresos
Alta, baixa o modificació de l'acreditació per circular a les zones restringides de la ciutat Tràmit informatiu Impresos
Aportació de documents a un expedient i/o resposta a un requeriment d'esmena Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Aportacions solidàries al Banc de Queviures Tràmit informatiu
Arrendament d’habitatges - BORSA DE LLOGUER SOCIAL i PIMHA Tràmit informatiu Impresos
Arrendament d’habitatges - REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE PROTEGIT (RSHP) Tràmit informatiu Impresos
Arrendament de pàrquings Tràmit informatiu Impresos
Autorització de repartiment de publicitat dinàmica (manual, domiciliària, mitjançant vehicles estacionats o en circulació o oral) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Autorització d'ocupació de la via pública i petició de material per part de les entitats Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per Sant Jordi Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Autorització per a col·locar banderoles, pancartes i tòtems de propaganda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Autorització per al rodatge i sessions fotogràfiques a la ciutat d'Igualada Tràmit informatiu Impresos
Baixa / renúncia de la concessió de parada de mercat municipal i de la llicència de parada al mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada Tràmit informatiu Impresos
Baixa en el padró municipal d'habitants Tràmit informatiu
Beques per a la matrícula d' Estudis Universitaris Tràmit informatiu Impresos
Beques per a l'adquisició de llibres de text Tràmit informatiu Impresos
Beques per a l'adquisició de material escolar Tràmit informatiu Impresos
Beques per activitats de l'Estiuet i Estiu Jove 2017 Tràmit informatiu Impresos
Beques per als usuaris de les llars d'infants Tràmit informatiu Impresos
Beques per als usuaris del servei de menjador de les escoles d’educació infantil i primària d’Igualada pel curs 2016/2017 Tràmit informatiu Impresos
Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a les famílies nombroses Tràmit informatiu Impresos
Bonificacions i reduccions de la taxa de recollida d’escombraries domèstiques Tràmit informatiu Impresos
Canvi de nom de la concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Canvi de titular en l'impost sobre Béns Immobles (IBI) Model 901 Tràmit informatiu Impresos
Canvi de titularitat d'una activitat no classificada (Transmissió dels efectes de les comunicacions i declaracions responsables d'activitats no classificades) Tràmit informatiu Impresos
Casal d'entitats Tràmit informatiu
Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació Tràmit informatiu
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació Tràmit informatiu
Certamen de música jove d'Igualada 2017 Tràmit informatiu Impresos
Certificat d'antiguitat, legalitat i afectació d'edificis Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certificat de distància Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certificat de qualificació urbanística Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certificat de serveis prestats a l'Ajuntament Tràmit informatiu Impresos
Certificat del registre municipal d'unions estables de parella Tràmit informatiu Impresos
Certificat d'empadronament (actual, històric i de convivència) Tràmit informatiu
Cessament d'una activitat econòmica (activitats incloses als annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Cessió de crèdit de factures i/o certificacions d'obra Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Cessió de les Escoles Públiques Tràmit informatiu Impresos
Cessió temporal de parada de mercat municipal Tràmit informatiu Impresos
Cita amb el Centre d’Informació per Treballadors Estrangers (CITE) Tràmit informatiu
Cita amb el servei d'orientació jurídica (SOJ) Tràmit informatiu
Cita amb el/la treballador/a social o el/la educador/a social de l'Ajuntament Tràmit informatiu
Cita amb l'alcalde Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Tramitar Tramitar amb certificat
Col·locació de làpides, tires, reparacions i neteges al nínxol Tràmit informatiu
Compra d'entrades i abonaments pel teatre Tràmit informatiu
Compulsa de documents Tràmit informatiu
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'activitats no classificades (no incloses en la Llei 16/2015) Tràmit informatiu Impresos
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia de primera ocupació Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia de tancament d'obra Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'establiments oberts al públic on es duen a terme espectacles i activitats recreatives Tràmit informatiu Impresos
Comunicació prèvia d'obertura d'activitats econòmiques de baix risc - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obres menors Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Concertació de visites i activitats del Museu de la Pell Tràmit informatiu
Concessió de dret funerari Tràmit informatiu
Concessió de parada del mercat municipal Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Concurs d’eslògans per la campanya de sensibilització sobre les conseqüències del consum de drogues Tràmit informatiu Impresos
Concurs de fotorelats del campi qui pugui 2015 Tràmit informatiu
Concurs joves per la creativitat 2017 - Pintura mural/graffiti a Cal Badia Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Concurs Joves x la creativitat 2016 Tràmit informatiu
Consulta o reclamació o denúncia al Punt Consum (OMIC) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Còpies de documents inclosos en expedients administratius Tràmit informatiu Impresos
Còpies de documents inclosos en expedients administratius- obres Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Corresponsals de la Kaserna (Joventut) Tràmit informatiu Impresos
Declaració responsable d'obertura d'activitats innòcues - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Declaració responsable en matèria de salut alimentària - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Denúncia per l'incompliment de la disciplina ambiental Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Devolució de fiances d'obra Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Duplicat de placa de gual o número de carrer Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Duplicat de rebut o d'avís de pagament de tribut Tràmit informatiu Impresos
Duplicat del títol de dret funerari Tràmit informatiu
Estiuart 2016 de l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps Tràmit informatiu Impresos
Exempció d'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Funcionament d’Impuls, pressupostos participatius joves 2017 del Departament de Joventut. Tràmit informatiu
Gestió de presumptes vehicles abandonats Tràmit informatiu
Horts urbans municipals situats al Rec d'Igualada Tràmit informatiu Impresos
Identificació real d'una finca (adreça oficial d'una finca) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Informe d'arrelament social Tràmit informatiu Impresos
Informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendis - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Informe d'integració social Tràmit informatiu Impresos
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar Tràmit informatiu Impresos
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar Tràmit informatiu Impresos
Inscripció a l'acte d'homenatge de les noces d'or Tràmit informatiu
Inscripció a les proves d’accés i preinscripció als ensenyaments professionals de música Tràmit informatiu Impresos
Inscripció a l'ofrena del Ciri Votiu Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Tramitar Tramitar amb certificat
Inscripció als Centres Oberts Municipals Tràmit informatiu
Inscripció i matriculació a l'Escola Municipal de Música Tràmit informatiu Impresos
Inscripcions a les activitats de la Primavera Gran Tràmit informatiu
Inscripcions a les activitats dels equipaments cívics Tràmit informatiu
Inscripcions als cursos d'alfabetització Tràmit informatiu
Inscripcions als cursos de l'Escola Municipal de Teatre "La Tarima" Tràmit informatiu Impresos
Inscripcions als cursos monogràfics de l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps Tràmit informatiu
Inscripcions ESPORTIUEIG 2016 Tràmit informatiu Impresos
Inscripcions ESTIUET 2016 - Casal d'estiu Tràmit informatiu Impresos
Inscriure’s al Banc del Temps Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Inscriure't al butlletí digital de l'oficina d'habitatge (per inici de convocatòries) Tràmit informatiu
Instància de l'Oficina d'Habitatge d'Igualada Tràmit informatiu Impresos
Instància Genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Justificació de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre Tràmit informatiu
Justificant de béns Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Justificant de deutes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Liquidació de l'Impost sobre l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Llicència ambiental (Annex II) - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Llicència d’ocupació de la via pública amb estands de promoció i/o venda de productes i serveis Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Llicència de divisió horitzontal i/o modificació de la divisió horitzontal existent Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Llicència de gual Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Llicència de parada al mercat de venda no sedentària d'Igualada Tràmit informatiu Impresos
Llicència de parcel·lació i agrupació urbanística Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Llicència d'espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari Tràmit informatiu Impresos
Llicència d'obres majors i d'obres menors no subjectes a comunicació prèvia Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Llicència d'ocupació de la via pública mitjançant terrasses (instal·lació de taules, cadires, para-sols, quioscs de begudes i altres) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Llicència d'ocupació de la via pública per activitats econòmiques (xurreries i similars) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions d'atraccions i circs Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Llicència municipal d'establiment obert al públic on s'hi duguin a terme espectacles o activitats recreatives Tràmit informatiu Impresos
Llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos Tràmit informatiu Impresos
Llicència sanitària de funcionament per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Tràmit informatiu Impresos
Micro negocis amb aparador (2a fase) Tràmit informatiu
Modificació / baixa en el cens municipal d’animals de companyia Tràmit informatiu Impresos
Modificació / baixa en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Modificació / baixa en el registre municipal d'unions estables de parella Tràmit informatiu Impresos
Modificació de dades en el padró municipal d'habitants Tràmit informatiu
Nomenament de beneficiari d'un dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius Tràmit informatiu Impresos
Pagament de la taxa de recollida d'animals domèstics abandonats Tràmit informatiu
Pagament on line dels tràmits de l'Ajuntament d'Igualada Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Pagament
Tramitar Tramitar amb certificat
Participació a les barraques 2016 Tràmit informatiu Impresos
Petició d'agendes escolars europees del medi ambient i el desenvolupament i calendaris escolars del medi ambient Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Petició de casament civil Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Petició de dades estadístiques Tràmit informatiu Impresos
Petició de material de campanyes de prevenció de residus i de recollida selectiva Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Petició de papereres de paper i cartró i envasos de Medi Ambient Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Petició de papereres de recollida de piles de Medi Ambient Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Petició de zona de càrrega i descàrrega per a activitats econòmiques Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Petició del carnet d'autobús blau o taronja segons la nova normativa Tràmit informatiu Impresos
Petició del servei d'atenció domiciliària Tràmit informatiu
Petició del servei de teleassistència domiciliària Tràmit informatiu
Petició d'informació gràfica del territori Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Petició d'informe de la Policia Local Tràmit informatiu
Preinscripció curs 2016/2017 a l'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria Tràmit informatiu Impresos
Preinscripció curs 2016/2017 de les llars d'infants durant el període normal per presentar les sol·licituds Tràmit informatiu
Preinscripció de les llars d'infants durant el curs escolar Tràmit informatiu
Premis Ciutat d'Igualada - Premi a la Composició Musical Paquita Madriguera Tràmit informatiu
Premis Ciutat d'Igualada - Premi Compromís Social i Cívic Mossèn Còdol Tràmit informatiu Impresos
Premis Ciutat d'Igualada - Premi d'Art Digital Jaume Graells Tràmit informatiu
Premis Ciutat d'Igualada - Premi de disseny Gaspar Camps Tràmit informatiu Impresos
Premis Ciutat d'Igualada - Premi de Fotografia Procopi Llucià Tràmit informatiu
Premis Ciutat d'Igualada - Premi de Poesia Joan Llacuna Tràmit informatiu
Premis Ciutat d'Igualada - Premi de recerca Doctor Joan Mercader Tràmit informatiu
Premis Ciutat d'Igualada - Premi d'investigació Jaume Caresmar Tràmit informatiu
Presentació de denúncies Tràmit informatiu
Presentació de documents per participar en contractacions públiques (empreses) Tràmit informatiu
Prestacions econòmiques d’especial urgència – per al pagament de les quotes d’amortització hipotecària Tràmit informatiu Impresos
Prestacions econòmiques d’especial urgència – per pèrdua de l'habitatge per desnonament o execució hipotecària Tràmit informatiu Impresos
Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge - Rendes de lloguer Tràmit informatiu Impresos
Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2017 Tràmit informatiu Impresos
Programa de mediació per el lloguer social Tràmit informatiu Impresos
Programa de vacances per a gent gran (IMSERSO) Tràmit informatiu Impresos
Projecte de suport social Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Pròrroga de concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Pròrroga de llicència d'obres Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Prova d’accés al grau mitjà d’arts plàstiques i disseny Tràmit informatiu
Prova d'accés al grau superior d'arts plàstiques i disseny Tràmit informatiu
Punt d'atenció a l'emprenedor - Punt PAE Tràmit informatiu Impresos
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Rebocament de beneficiari d'un dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Recollida de vehicle del dipòsit municipal Tràmit informatiu
Recollida de vehicle retirat per la grua Tràmit informatiu
Recuperació d’objectes perduts Tràmit informatiu
Recurs de reposició contra l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit informatiu Impresos
Recurs en via administrativa Tràmit informatiu Impresos
Reducció de la taxa, per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials Tràmit informatiu Impresos
Renovació de l'empadronament per a persones comunitàries i no comunitàries amb permís de residència permanent Tràmit informatiu Impresos
Renovació de l'empadronament per a persones estrangeres no comunitàries amb autorització de residència temporal Tràmit informatiu Impresos
Renúncia d'un vehicle per desballestament Tràmit informatiu
Renúncia o desistiment d'una llicència d'obres majors i menors Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Reserva d'espai a la via pública per obres Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Reserva d'estacionament Tràmit informatiu
Retorn d'anul·lacions de denuncia de Parquímetre Tràmit informatiu
Retorn voluntari de persones immigrades als països d'origen Tràmit informatiu Impresos
Retrocessió o renúncia de la concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Servei per a la Normalització Lingüística Tràmit informatiu
Sol.licitud de la furgoneta de la Kaserna - Departament de Joventut Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol.licitud de subvenció per a l'arranjament d'habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'accés a la informació pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud de certificat d’estudis acadèmics Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud de certificat no acadèmic Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud de cessió d’espais de l’Escola de Música per a activitats extraordinàries Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Sol·licitud de cessió d’espais de l’Escola de Música per a les entitats residents Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Sol·licitud de cessió d'ús d'espais i equipaments IG-NOVA Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud de préstec d'instruments fora del centre per part de les entitats residents Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions Tràmit informatiu
Sol·licitud del carnet de la Biblioteca Central d'Igualada i altres tràmits associats Tràmit informatiu
Sol·licitud d'incentiu per a la creació de llocs de treball estables Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud d'incentiu per a la creació de noves empreses i foment del cooperativisme Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud d'inscripció a les activitats d'inscripció prèvia de la Biblioteca: clubs de lectura i Taller Descobreix la Biblioteca Virtual Tràmit informatiu
Sol·licitud d'oferta de treball -Servei d'Orientació Professional- Tràmit informatiu
Sol·licitud duplicat de la cèdula d'habitabilitat Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud d'ús de la Sala d'Actes de la Biblioteca Central Tràmit informatiu
Sol·licitud d'ús de la sala de les Encavallades del Museu de la Pell Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud d'ús de la sala d'exposicions de la Biblioteca Central Tràmit informatiu
Sol·licitud d'ús de la sala d'exposicions del Museu de la Pell Tràmit informatiu
Sol·licitud d'ús de l'Adoberia de Cal Granotes Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud d'ús de l'Auditori del Museu de la Pell Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud d'ús del Teatre Municipal de l'Ateneu Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud d'ús d'espai i/o material de la Kaserna Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud estand per a la Fira d'Entitats Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud instal·lació de contenidors Tràmit informatiu
Sol·licitud per concertar una visita escolar a la Biblioteca Central d'Igualada Tràmit informatiu
Sol·licitud plafó informatiu per a la Fira d'Entitats Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud viver d'empreses Tràmit informatiu Impresos
Subvencions per a la reforma d’establiments comercials al Barri de Sant Agustí Tràmit informatiu Impresos
Subvencions per a la restauració de façanes per l'any 2017 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Subvencions per al pagament del lloguer. Any 2016 Tràmit informatiu Impresos
Subvencions per obertura de nous establiments comercials al Barri de Sant Agustí Tràmit informatiu Impresos
Subvencions per projectes i activitats d'interès social d'entitats sense ànim de lucre 2017 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Subvencions per projectes i activitats d'interès social d'entitats sense ànim de lucre 2017 (Entitats Esportives - Servei d'Esports) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Tancament del trànsit a la calçada Tràmit informatiu
Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Termalisme 2015 Tràmit informatiu Impresos
Transmissió de la llicència de parada de mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada Tràmit informatiu Impresos
Transmissió de llicència de taxi Tràmit informatiu Impresos
Transmissió o canvi de titularitat de llicència d'obres Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Transmissió o traspàs de la concessió de parada del mercat municipal Tràmit informatiu Impresos
Ús de les instal·lacions esportives municipals Tràmit informatiu
Ús d'espais dels equipaments cívics Tràmit informatiu Impresos
Volant d'empadronament (actual o de convivència) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Tramitar Tramitar amb certificat
Voluntariat per la llengua Tràmit informatiu Impresos
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net