Tràmit informatiu Cessió de les Escoles Públiques

Aquest tràmit permet a les entitats i associacions d'Igualada sol·licitar l’ús d’espais i instal·lacions dels centres educatius públics de la ciutat per a la celebració d'activitats culturals, esportives o de lleure, amb un ús puntual.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les entitats i associacions d'Igualada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any, però sempre amb una antel·lació mínima de 15 dies a la realització de l'activitat.

Quin cost té?

L’ús d'espais dels centres educatius és gratuït excepte l’ús de les instal·lacions esportives d'aquets centres educatiu.

- Pistes poliesportives o gimnàs 14,80€/hora

Requisits a complir:

 • No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Ensenyament
  C/Trinitat, 12, 2a planta (Espai 4)
  08700 IGUALADA


  De dilluns a divendres de 8h a 15h

  HORARI D'ESTIU (Juliol i Agost)
  De dilluns a divendres de 8h a 14h

Documentació que cal aportar

Cal aportar la sol·licitud que trobareu més avall.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.
 • Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics. (DOGC 3446, de 6 d’agost de 2001).

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Empleneu la sol·licitud.
2. Presenteu-la a l’Oficina Municipal d’Ensenyament.
3. Un cop rebuda la sol·licitud, l’Oficina Municipal d’Ensenyament comprovarà la disponibilitat de l'espai sol·licitat i aprovarà o denegarà la sol·licitud, segons correspongui.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net