Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Alta o modificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) 904N-(Canvi d'ús o enderroc) Tràmit informatiu Impresos
Alta o modificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)-903 N-(Agregació, segregació o divisió horitzontal) Tràmit informatiu Impresos
Arrendament d’habitatges - BORSA DE LLOGUER SOCIAL i PIMHA Tràmit informatiu Impresos
Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació Tràmit informatiu
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació Tràmit informatiu
Certificat d'antiguitat, legalitat i afectació d'edificis Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certificat de distància Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certificat de qualificació urbanística Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Còpies de documents inclosos en expedients administratius- obres Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Devolució de fiances d'obra Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Duplicat de placa de gual o número de carrer Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Identificació real d'una finca (adreça oficial d'una finca) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Petició d'informació gràfica del territori Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Recurs de reposició contra l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit informatiu Impresos
Reserva d'espai a la via pública per obres Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol.licitud de subvenció per a l'arranjament d'habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Subvencions per a la reforma d’establiments comercials al Barri de Sant Agustí Tràmit informatiu Impresos
Subvencions per a la restauració de façanes per l'any 2017 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Subvencions per obertura de nous establiments comercials al Barri de Sant Agustí Tràmit informatiu Impresos
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net