Tràmit informatiu Duplicat de rebut o d'avís de pagament de tribut

Aquest tràmit permet la sol·licitud d'un duplicat de l'avís de pagament per pagar els impostos i les taxes municipals, en cas de no haver-lo rebut, o haver-lo perdut o bé fer la sol·licitud de l'emissió d'un duplicat d'un rebut com a justificació del pagament.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

En el cas d'un rebut, durant tot l'any.
En el cas de l'avís de pagament, durant el període de pagament de cada impost o taxa.

Termini:

En el cas d'un rebut, no hi ha termini.
En el cas de l'avís de pagament, fins la data en què finalitza el període de pagament de cada impost o taxa.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Documentació a aportar:

 • Dades identificatives de la persona titular de l'impost o tribut (DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Adreceu-vos a les Oficines de l'Ajuntament i sol·liciteu el tràmit.
2. L'Ajuntament procedirà a efectuar el duplicat corresponent.

Tràmit de resolució immediata (de 8 a 15 hores de dilluns a divendres).

Els titulars d'impostos, taxes i preus públics municipals tenen a la seva disposició cada any el Calendari fiscal municipal, on s'especifica per quins conceptes s'ha de pagar a l'Ajuntament i quan cal fer el pagament.
Al principi del període de pagament de cada impost o taxa l'Ajuntament envia l'avís de pagament, document amb el qual el ciutadà pot anar a pagar la quantitat corresponent a les oficines de banc o caixa autoritzades o a les oficines municipals.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net