Tràmit amb certificat Identificació real d'un immoble i/o la seva corresponent placa de número

Aquest tràmit permet sol·licitar la verificació de carrer i número de policia d'una finca d'Igualada. En cas de necessitat, es podrà demanar la corresponent placa de número.

Es tracta d'identificar una finca que ha sofert variacions de nom de carrer o número o que està incorrectament numerada. Amb la possibilitat de demanar la seva corresponent placa de número abonant la taxa corresponent.

Tramitació

Qui ho pot sol.licitar?

El /la propietari/a de la finca o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol.licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

La identificació és gratuïta. En cas de necessitar placa de número, el cost serà de 11,60€ (Segons s'indica a les ordenances municipals).

Requisits a complir

 • Identificar la finca amb la referència cadastral (rebut de l'IBI).

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Últim rebut de l'IBI de la finca.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Ordenança de les persones, els béns i la tinença d'animals. Articles 27 i 28.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presentar la documentació corresponent a les oficines de l'Ajuntament o telemàticament, mitjançant el formulari d'aquest tràmit.

2. Identificació del Nº de carrer per part del departament corresponent.

En cas de necessitar placa de número

3. Emissió de carta de pagament de la taxa

4. Una vegada efectuat el pagament es podrà recollir el nou número a les oficines de l'Ajuntament.(s'ha de presentant el comprovant)

La col·locació i el manteniment de la placa o número de carrer anirà a càrrec del propietari de l'immoble.

 

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net