Tràmit amb certificat Reserva d'espai a la via pública per obres

Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud d'autorització per a l'establiment d'una ocupació temporal de la via pública ( vorera o calçada) amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials d'obra i similars, plataformes elevadores, bastides etc.

Es tracta d'autoritzar a particulars i empreses constructores l'ús privatiu d'un tram de calçada o vorera, sempre i quan les obres que es realitzin hagin obtingut la preceptiva llicència municipal.

Tramitació

Qui ho pot solicitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals.

Pagament

A pagar a l'entitat bancària.

Requisits a comlpir:

 • Haver demant la llicència d'obres pertinent.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Plànol d'emplaçament de la zona. (en aquells casos que sigui necessari).

3. Assumeix d'un tècnic (per bastides a partir de 6 m d'alçada).

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Ompliu i signeu l'imprès de sol·licitud i presenteu-lo acompanyat de la documentació requerida.
2. L'àmbit corresponent elaborarà l'informe i, si és favorable.
3. Haureu de trucar a l'Ajuntament per indicar els dies i les hores de reserva d'espai a la via pública.
4. L'Ajuntament us enviarà per correu la liquidació que haureu d'anar a pagar a l'entitat bancària dines el termini que estableix.

La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant, i sha d'ajustar a les instruccions dels serveis tècnics.
La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant, i s'ha d'ajustar a les instruccions dels serveis tècnics.
S'ha de comunicar a l'Ajuntament la data i hora de col·locació de la senyalització.
El període d'autorització no superarà mai el venciment d'execució deles obres.
 

Per les obres menors, la reserva d'espai a la via pública s'indica a la sol·licitud de la llicència d'obres. 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net