Tràmit informatiu Pròrroga de concessió de dret funerari

Aquest tràmit permet sol·licitar la pròrroga de la concessió del dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar al cementiri municipal d'Igualada.

- Concessió del dret funerari per 50 anys: encara no existeix una previsió legal.
- Concessió del dret funerari per 5 anys: es pot prorrogar per un altre període de 5 anys o bé per un període de 50 anys. Si es prorroga per 5 anys cal tenir present que passat aquest període no es podrà tornar a demanar una prorroga per 5 anys.
- Concessió del dret funerari per 2 anys: només es podrà prorrogar per 50 anys.
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

El titular del dret funerari o els familiars del titular del dret funerari.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

El preu equival al de la concessió de dret funerari.
Consulteu les ordenances fiscals municipals

Requisits a complir:

 • Ser titular d'un dret funerari o familiar del titular del dret funerai. 

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA ESPECIALITZADA

  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 15:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives del titular del dret funerari (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
 • Ordenances Fiscals

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Sol·liciteu la pròrroga de la concessió del dret funerari.
2. Pagueu la taxa corresponent.
 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net