Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Adhesió a la Xarxa per a la Inclusió d'Igualada Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Alta en el registre municipal d'unions estables de parella Tràmit informatiu Impresos
Aportació de documents a un expedient i/o resposta a un requeriment d'esmena Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Canvi de nom de la concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Certificat de serveis prestats a l'Ajuntament Tràmit informatiu Impresos
Certificat del registre municipal d'unions estables de parella Tràmit informatiu Impresos
Cita amb l'alcalde Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Col·locació de làpides, tires, reparacions i neteges al nínxol Tràmit informatiu Impresos
Compulsa de documents Tràmit informatiu Impresos
Concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Duplicat del títol de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Inscripció a l'acte d'homenatge de les noces d'or Tràmit informatiu Impresos
Inscripció a l'ofrena del Ciri Votiu Tràmit informatiu Impresos
Instància Genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Modificació / baixa en el registre municipal d'unions estables de parella Tràmit informatiu Impresos
Neteja de pintades a la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Nomenament de beneficiari d'un dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Petició de casament civil Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Petició de dades estadístiques Tràmit informatiu Impresos
Pròrroga de concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Recurs en via administrativa Tràmit informatiu Impresos
Retrocessió o renúncia de la concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Revocament de beneficiari d'un dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud d'accés a la informació pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament per a titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net