Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Beques per a l'adquisició de llibres de text pel curs 2018/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Beques per a l'adquisició de material escolar pel curs 2018/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Beques per als usuaris de les llars d'infants pel curs 2018/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Beques per als usuaris del servei de menjador de les escoles bressol d'Igualada curs 2018/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certificat de distància Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Cessió d'espais de les Escoles Públiques Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Corresponsals de la Kaserna (Joventut) Tràmit informatiu Impresos
Estiuart 2016 de l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps Tràmit informatiu Impresos
Petició d'agendes escolars europees del medi ambient i el desenvolupament i calendaris escolars del medi ambient Tràmit informatiu Impresos
Petició de papereres de paper i cartró i envasos de Medi Ambient Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Petició de papereres de recollida de piles de Medi Ambient Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Preinscripció de les llars d'infants durant el curs escolar Tràmit informatiu
Preinscripció ON LINE Estiuet 2017 - Casal d'Estiu Tràmit informatiu
Premis a l'excel·lència pels estudiants de Selectivitat, Cicles Formatius de Formació Professional i d'Arts Plàstiques i Disseny i de Grau Universitari i per a esportistes individuals (curs 2017-2018) Tràmit informatiu Impresos
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Selecció de monitors/es de tallers artístics per l'Estiuart 2018 de l'Escola d'Art Gaspar Camps Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Selecció d'un/a coordinador/a de tallers artístics per a l'estiuart 2018 de l'Escola d'Art Gaspar Camps Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Selecció d'un/a monitor/a d'anglès de tallers artístics per l'Estiuart 2018/ de l'Escola d'Art Gaspar Camps Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Servei per a la Normalització Lingüística Tràmit informatiu
Sol·licitud del carnet de la Biblioteca Central d'Igualada i altres tràmits associats Tràmit informatiu
Subvencions de l'Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre 2018 Tràmit informatiu Impresos
Subvencions per cursar estudis de Grau i Postgraduació Universitària. Curs 2017-18 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net