Tràmit informatiu Justificació de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre

Aquest tràmit permet presentar la documentació justificativa de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre del municipi durant l'any en curs.

Tramitació

Qui ho pot presentar?

El beneficiari d'una subvenció atorgada per l'Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre.

Termini

La justificació ha de ser presentada abans del 15 de gener de l’any següent.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

  • El pagament de les subvencions es farà prèvia presentació de la documentació justificativa

Documentació que cal aportar

  1. Original i fotocòpia de les factures relacionades amb l'activitat o projecte subvencionat. Les factures originals, que seran segellades per l’Ajuntament d'Igualada, es retornaran a l’entitat presentadora. La presentació d'aquestes factures s'entendrà com a acceptació de la subvenció en el cas que no s'hagués fet anteriorment.
  2. Una memòria de l'activitat subvencionada i un còpia de la publicitat que s'hagi fet d'aquesta, en la qual ha de constar el logo de l’Ajuntament d'Igualada.

Normativa

Observacions

Els beneficiaris podran demanar una bestreta del pagament de la subvenció, sempre i quan hi hagi causes justificades.

Els beneficiaris, quan per causes que no els siguin imputables, no hagin pogut executar tota l’activitat subvencionada, poden sol·licitar pròrroga d’execució de fins a dos mesos i l’alcaldia podrà atorgar-la, escoltat el departament de referència.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net