Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Arrendament d’habitatges - REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE PROTEGIT (RSHP) Tràmit informatiu Impresos
Beques per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d’educació infantil i primària d’Igualada Tràmit informatiu Impresos
Beques per activitats de l'Estiuet i Estiu Jove 2019 Tràmit informatiu Impresos
Beques per als usuaris de les llars d'infants pel curs 2019/2020 Tràmit informatiu Impresos
Beques per als usuaris del servei de menjador de les escoles bressol d'Igualada curs 2019/2020 Tràmit informatiu Impresos
Bonificacions i reduccions de la taxa de recollida d’escombraries domèstiques Tràmit informatiu Impresos
Cita amb el Centre d’Informació per Treballadors Estrangers (CITE) Tràmit informatiu
Cita amb el servei d'orientació jurídica (SOJ) Tràmit informatiu
Informe d'arrelament social Tràmit informatiu Impresos
Informe d'integració social Tràmit informatiu Impresos
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar Tràmit informatiu Impresos
Inscripcions als cursos d'alfabetització Tràmit informatiu
Petició del servei de teleassistència domiciliària Tràmit informatiu
Prestacions econòmiques d’especial urgència – per al pagament de les quotes d’amortització hipotecària Tràmit informatiu Impresos
Prestacions econòmiques d’especial urgència – per pèrdua de l'habitatge per desnonament o execució hipotecària Tràmit informatiu Impresos
Programa de mediació per el lloguer social Tràmit informatiu Impresos
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Retorn voluntari de persones immigrades als països d'origen Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions Tràmit informatiu
Subvencions de l'Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre 2019 Tràmit informatiu Impresos
Subvencions per al pagament de l'IBI per domicilis d'unitats familiars de famílies monoparentals per l'any 2019. Tràmit informatiu Impresos
Subvencions per al pagament de l'IBI per domicilis d'unitats familiars majors de 65 anys o pensionistes o persones entre 55 i 65 anys en situació d'atur de llarga durada Tràmit informatiu Impresos
Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament per a titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net