Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Ajuts per al pagament de l'IBI per domicilis d'unitats familiars de famílies monoparentals per l'any 2018. Tràmit informatiu Impresos
Ajuts per al pagament de l'IBI per domicilis d'unitats familiars majors de 65 anys o pensionistes per l'any 2018. Tràmit informatiu Impresos
Alta o modificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) 902N-(Nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació) Tràmit informatiu Impresos
Alta o modificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) 904N-(Canvi d'ús o enderroc) Tràmit informatiu Impresos
Alta o modificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)-903 N-(Agregació, segregació o divisió horitzontal) Tràmit informatiu Impresos
Arrendament d’habitatges - BORSA DE LLOGUER SOCIAL i PIMHA Tràmit informatiu Impresos
Arrendament d’habitatges - REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE PROTEGIT (RSHP) Tràmit informatiu Impresos
Arrendament de pàrquings Tràmit informatiu Impresos
Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a les famílies nombroses Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Canvi de titular en l'impost sobre Béns Immobles (IBI) Model 901 Tràmit informatiu Impresos
Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació Tràmit informatiu
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació Tràmit informatiu
Certificat d'antiguitat, legalitat i afectació d'edificis Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certificat de distància Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certificat de qualificació urbanística Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Duplicat de placa de gual o número de carrer Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar Tràmit informatiu Impresos
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar Tràmit informatiu Impresos
Inscriure't al butlletí digital de l'oficina d'habitatge (per inici de convocatòries) Tràmit informatiu
Prestacions econòmiques d’especial urgència – per al pagament de les quotes d’amortització hipotecària Tràmit informatiu Impresos
Prestacions econòmiques d’especial urgència – per pèrdua de l'habitatge per desnonament o execució hipotecària Tràmit informatiu Impresos
Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge - Rendes de lloguer Tràmit informatiu Impresos
Programa de mediació per el lloguer social Tràmit informatiu Impresos
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Recurs de reposició contra l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit informatiu Impresos
Reserva d'espai a la via pública per obres Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol.licitud de subvenció per a l'arranjament d'habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud duplicat de la cèdula d'habitabilitat Tràmit informatiu Impresos
Subvencions per a la restauració de façanes per l'any 2018 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net