Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Consulta o reclamació o denúncia al Punt Consum (OMIC)

Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.

La OMIC té com a finalitat proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, i al mateix temps desenvolupar funcions de gestió coordinació en aquells temes que incideixen en el món del consum.

L'Ajuntament d'Igualada, a través del Servei Punt Consum - OMIC, us pot ajudar a fer efectius els vostres drets:

- Donant resposta a les vostres consultes.

- Informant-vos sobre la seguretat i riscos dels diferents productes i serveis que estan presents en el mercat i sobre   quins són els vostres drets i deures.

- Facilitant-vos la gestió de les vostres reclamacions.

- Gestionant i coordinant aquells temes que incideixen en el món del consum i de la competència municipal.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • Viure a Igualada.
 • Que le motiu de consulta sigui per un comerç d'Igualada

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   

  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu el botó tramitar

   

 • Telefònic
  Telèfon OMIC 93 803 19 50 ext. 408
  De dilluns a divendres de 9h a 10h

Documentació que cal aportar

 • Fotocòpia de tota la documentació que calgui per justificar la exposició (factures, tiquets, publicitat, pressupostos, contractes, etc.)

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis.

Observacions

Més informació:

Primer cal reclamar a l’establiment i si no s'arriba a un acord es pot reclamar o denunciar davant l'Administració.

Tràmit pas a pas:

1. Abans d'iniciar el tràmit a l'OMIC, és recomanable adreçar-se a l'establiment i plantejar la queixa o reclamació, ja sigui a través del servei d'atenció al client o bé omplint un full de reclamació (tots els establiments tenen l'obligació de tenir-ne).
2. En cas que aquesta via no hagi estat satisfactòria podeu adreçar-vos a l'Ajuntament i omplir l'imprès de reclamació.
3. Des de l'àmbit corresponent s'estudiaran els fets plantejats i s'iniciaran d'ofici les actuacions tendents a la resolució.
4. Tant si es considera que hi ha hagut una infracció o no, es comunica a la persona denunciant, de manera motivada, el resultat de la denúncia.

Enllaços d'interès: https://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tajudem/reclamadenuncia/index.html

http://ves.cat/ltXz

Per trobar més informació: www.consum.cat

 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net