Tràmit informatiu Concessió de dret funerari

Aquest tràmit permet sol·licitar la concessió de dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar al cementiri municipal, el qual serà atorgat i reconegut per l'Ajuntament, d'acord amb les prescripcions de les ordenances vigents i les normes superiors aplicables.

El dret funerari sobre un nínxol, columbari o qualsevol altra construcció funerària del cementiri comporta el dret al seu ús durant un període de 50 anys, 5 anys o 2 anys, està exclòs de tota transacció mercantil o disponibilitat onerosa i comporta l’obligatorietat del pagament de les taxes municipals corresponents.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Els familiars del difunt, de les restes o de les cendres.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals

Requisits a complir:

 • No es donarà cap concessió sobre un nínxol si no existeix un difunt, unes restes o unes cendres.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA ESPECIALITZADA

  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 15:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. En el cas de les cendres caldria aportar el certificat d'incineració
 3. En el cas de les restes seria convenient que l’interessat s'adreci a la funerària.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. 
 • Ordenances Fiscals

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Sol·liciteu la concessió presencialment.
2. En vista de la disponibilitat d’espais al cementiri, l’Ajuntament concedirà el corresponent títol de dret funerari
3. Pagueu la taxa corresponent.

 

Funerària i Tanatori
Adreça: Av. Vilanova, 44
Població: 08700 Igualada

Contacte
Telèfon 93 803 11 14
Fax 93 805 26 99

HORARI
De dilluns a diumenge
Tot l'any de 9 a 21h
 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net