Tràmit amb certificat Aportació de documents a un expedient i/o resposta a un requeriment d'esmena

Aquest tràmit permet presentar una instància en resposta a un requeriment fet per l’Ajuntament adjuntant-hi les dades o els documents que es demanen. També s’utilitza quan l'interessat que té un expedient en tràmit vol aportar algun document més referent al mateix expedient.

Quan una sol·licitud no reuneix els requisits establerts, es requereix a l’interessat per tal que, en un termini improrrogable de 10 dies, esmeni el defecte o presenti els documents preceptius. Si no ho fa així, se’l considera desistit de la seva sol·licitud, que s’arxiva sense més tràmit. 

El servei responsable de la tramitació serà la unitat gestora de l'expedient al qual fa referència la documentació i/o al.legacions presentades.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física o jurídica a la que s'ha requerit, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

   Ompliu la sol.licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent i presenteu-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Cal adjuntar, en format electrònic (tamany màxim: 30Mb) els documents que es vulguin aportar a l'expedient o com a requeriment d'esmena.

El servei responsable es reserva el dret a requerir els originals dels documents aportats en la present sol.licitud.

Els tipus de fitxers que s'accepten son: pdf, jpg, tif, dwg, dxf, dgn i shp, així com arxius comprimits en format .rar o .zip.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Observacions

 Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud.
2. La sol·licitud es trasllada al servei que ha fet el requeriment, segons la naturalesa de les dades que es sol·licitin. 

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 24 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

En el cas de subsanacions de requeriments fets per l'Ajuntament, el termini indicat al requeriment es comptarà a partir de l'endemà de la data de notificació a l'interessat.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net