• Consulta o reclamació o denúncia al Punt Consum (OMIC)

  Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant
 • Fets motiu de la consulta
 • Documentació

  en cas que procedeixi

  • Possibilitat d'adjuntar varis documents amb format zip