Tràmit informatiu Arrendament d’habitatges - BORSA DE LLOGUER SOCIAL i PIMHA

Aquest tràmit permet la inscripció a la borsa d'habitatges per accedir a un lloguer social.

Lloguer social significa que, el preu de l'arrendament de l'habitatge és més econòmic que els lloguers del mercat lliure.

Hi han dos opcions per accedir a un habitatge social:

Opció 1 - Habitatges de propietaris que volen que l’arrendament es realitzi per mitjà de les Oficines d’Habitatge, d’aquesta manera queden beneficiats de les garanties (descrites a la fitxa de Mediació d’Habitatges) i  es pacta un lloguer social (el preu que es pacta és, aproximadament, entre un 20%-30% per sota del preu del mercat).

Opció 2 - Habitatges de PIMHA, de Protecció Oficial amb opció de lloguer (actualment existeixen 3 promocions).

Els habitatges sempre són d'Igualada.
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té:

Gratuït.

Requisits a complir:

 • No ser propietari ni titular d’un dret real d’ús o gaudi de cap altre habitatge.
 • El lloguer no pot representar més del 30% dels ingressos. (REQUISIT PER L’OPCIÓ 1)
 • Els seus ingressos bruts no poden superar dues vegades i mitja el Salari Mínim Professional per a majors de 18 anys. (REQUISIT PER L'OPCIÓ 2) 
 • Quan el pagament representa més d’un 40% dels ingressos anuals bruts de la persona que resulta adjudicatària, s’exigirà un aval complementari d’import equivalent a UNA anualitat de renda. En cas de no poder presentar un aval bancari s’estudiarà una alternativa, com per exemple, els avaladors. (REQUISIT PER L’OPCIÓ 2)
 • Els estrangers no comunitaris han de tenir residència legal i permanent a Espanya. (REQUISIT PER L’OPCIÓ 2).

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

 • A la sol·licitud es detalla tota la documentació a presentar. 

 

Observacions

Tràmit pas a pas

 

 1. Presenteu la sol•licitud, degudament emplenada, amb la documentació que en aquesta es detalla (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
 2. A partir d’aquí, l’usuari quedarà registrat (se li donarà còpia del registre de la inscripció) i formarà part de la “bossa” d’interessats de lloguer. Cal que cada any s’actualizi la documentació per tal de deixar constància que continua estant interessat en continuar en actiu/va en la Borsa. S no, es procedirà a donar de baixa l’expedient.
 3. En el moment que es disposi d’una vivenda que s’adapti a les necessitats de l’usuari, se li comunicarà telefònicament (sempre i quan aquest compleixi els requisits).
 4. Si aquest està interessat es realitzarà la visita a l’habitatge.
 5. Per poder preparar el contracte d’arrendament, l’usuari haurà de pagar l’import de la fiança.
 6. Signatura del contracte d’arrendament.

 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net