Tràmits per perfils

Catàleg de tràmits organitzats per perfils. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació.
A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Adhesió a la Xarxa per a la Inclusió d'Igualada Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Aportació de documents a un expedient i/o resposta a un requeriment d'esmena Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per la venda de castanyes Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per Sant Jordi Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Autorització per a col·locar banderoles, pancartes i tòtems de propaganda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certamen de música jove d'Igualada 2018 Tràmit informatiu Impresos
Exempció d'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Inscripció a l'ofrena del Ciri Votiu Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Tramitar Tramitar amb certificat
Justificació de les subvencions de l'Ajuntament d'Igualada per les entitats esportives any 2018 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Modificació / baixa en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Participació a les barraques 2018 Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Petició de papereres de paper i cartró i envasos de Medi Ambient Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Petició de papereres de recollida de piles de Medi Ambient Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Sol.licitud de la furgoneta de la Kaserna - Departament de Joventut Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol.licitud d'ocupació de la via pública i petició de material per part de les entitats Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'ús d'espai i/o material de la Kaserna - Departament de Joventut Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'ús d'espais del Museu de la Pell d'Igualada Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Subvencions de l'Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre 2018 Tràmit informatiu Impresos
Subvencions de l'Ajuntament d'Igualada a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre 2018 (Entitats culturals - Servei de Cultura) Tràmit informatiu Impresos
Subvencions per al foment a la creació de llocs de treball estables per part de les empreses igualadines i entitats sense ànim de lucre Tràmit informatiu Impresos
Subvencions per projectes i activitats d'interès social d'entitats sense ànim de lucre 2018 (Entitats Esportives - Servei d'Esports) Tràmit informatiu Impresos
Targeta d'aparcament per a titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net