Tràmits per perfils

Catàleg de tràmits organitzats per perfils. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació.
A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Ajuts per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada curs 2020/2021 Tràmit informatiu
Alta en el padró municipal d'habitants i canvi de domicili dins el mateix municipi Tràmit informatiu Impresos
Aportació de documents a un expedient i/o resposta a un requeriment d'esmena Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per la venda de castanyes Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Baixa en el padró municipal d'habitants Tràmit informatiu
Beques per activitats d'Estiu 2020 Tràmit informatiu
Certificat d'empadronament (actual, històric i de convivència) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Col·locació de làpides, tires, reparacions i neteges al nínxol Tràmit informatiu
Compulsa de documents Tràmit informatiu
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Confirmació dels ajuts per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada curs 2020/2021 Tràmit informatiu
DECLARACIÓ CADASTRAL. MODEL 900D. Tràmit informatiu Impresos
Declaració responsable d'obertura d'activitats innòcues - PER HABITATGES D'US TURÍSTIC (HUT) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Duplicat del títol de dret funerari Tràmit informatiu
Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Inscripció a l'Escola Municipal de Teatre "La Tarima" curs 2020/2021 Tràmit informatiu Impresos
Instància Genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Modificació de dades en el padró municipal d'habitants Tràmit informatiu
Nomenament de beneficiari d'un dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Petició de dades estadístiques Tràmit informatiu Impresos
Petició de material de campanyes de prevenció de residus i de recollida selectiva Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Preinscripció a l'Escola Municipal de Música curs 2020-2021 Tràmit informatiu
Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Recurs de reposició contra l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit informatiu Impresos
Selecció de tres places d'agent/guàrdia de la policia local d'Igualada mitjançant concurs de mobilitat horitzontal Tràmit informatiu Impresos
Selecció de tres places de TREBALLADOR/A SOCIAL Tràmit informatiu Impresos
Selecció d'una plaça de TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA Tràmit informatiu Impresos
Selecció d'una plaça de TÈCNIC/A DE DIFUSIÓ DEL MUSEU DE LA PELL Tràmit informatiu Impresos
Selecció d'una plaça d'EDUCADOR/A SOCIAL Tràmit informatiu Impresos
Sol.licitud d'adhesió a la campanya de comerç de targetes prepagament destinades a persones en situació d'atur Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol.licitud de certificació per a treballadors de sectors essencials en situació excepcional de confinament total Tràmit informatiu Impresos
Sol.licitud de certificació per a treballadors de sectors no essencials que no hagin estat paralitzats pel RD 463-2020 Tràmit informatiu Impresos
Sol.licitud de subvenció per a l'arranjament d'habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles Tràmit informatiu Impresos
Sol.licitud de targeta prepagament vàlida al comerç d'Igualada per a persones en situació d'atur Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Sol·licitud de la sala d'actes o de la sala d'exposicions de la Biblioteca Central Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Subvencions en el sector del taxi amb llicència municipal a Igualada Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Subvencions per a la restauració de façanes per l'any 2021 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament per a titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Volant d'empadronament (actual o de convivència) Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net