Tràmits per perfils

Catàleg de tràmits organitzats per perfils. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació.
A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Alta en el padró municipal d'habitants i canvi de domicili dins el mateix municipi Tràmit informatiu Impresos
Alta, baixa o modificació de l'acreditació per circular a la zona restringida-Rambla St. Isidre Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Aportació de documents a un expedient i/o resposta a un requeriment d'esmena Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per la venda de castanyes Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Baixa en el padró municipal d'habitants Tràmit informatiu
Canvi de nom de la concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Certificat d'empadronament (actual, històric i de convivència) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Col·locació de làpides, tires, reparacions i neteges al nínxol Tràmit informatiu
Compulsa de documents Tràmit informatiu
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Concessió de dret funerari Tràmit informatiu
DECLARACIÓ CADASTRAL. MODEL 900D. Tràmit informatiu Impresos
Declaració responsable d'obertura d'activitats innòcues - PER HABITATGES D'US TURÍSTIC (HUT) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Duplicat del títol de dret funerari Tràmit informatiu
Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Inscripció a l'Escola Municipal de Teatre "La Tarima" curs 2021/2022 Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Instància Genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Modificació de dades en el padró municipal d'habitants Tràmit informatiu
Neteja de pintades a la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Nomenament de beneficiari d'un dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Petició de dades estadístiques Tràmit informatiu Impresos
Petició de material de campanyes de prevenció de residus i de recollida selectiva Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Preinscripció a l'Escola Municipal de Música curs 2020-2021 Tràmit informatiu
Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Pròrroga de concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Recurs de reposició contra l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit informatiu Impresos
Retrocessió o renúncia de la concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Revocament de beneficiari d'un dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Sol.licitud de subvenció per a l'arranjament d'habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud de la sala d'actes o de la sala d'exposicions de la Biblioteca Central Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Subvenció per a la instal·lació d'aprofitament de l'energia solar fotovoltaica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament per a titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Volant d'empadronament (actual o de convivència) Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net