Tràmits per perfils

Catàleg de tràmits organitzats per perfils. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació.
A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
6è Concurs d'aparadors Comerç de La Mostra d'Igualada Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Acta de control d'activitats (inicial i periòdic) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Aportació de documents a un expedient i/o resposta a un requeriment d'esmena Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Autorització de repartiment de publicitat dinàmica (manual, domiciliària, mitjançant vehicles estacionats o en circulació o oral) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per Sant Jordi Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Autorització per a col·locar banderoles, pancartes i tòtems de propaganda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Baixa / renúncia de la concessió de parada de mercat municipal i de la llicència de parada al mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada Tràmit informatiu Impresos
Canvi de titularitat d'una activitat no classificada (Transmissió dels efectes de les comunicacions i declaracions responsables d'activitats no classificades) Tràmit informatiu Impresos
Cessament d'una activitat econòmica (activitats incloses als annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Cessió de crèdit de factures i/o certificacions d'obra Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Cessió temporal de parada de mercat municipal Tràmit informatiu Impresos
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'activitats no classificades (no incloses en la Llei 16/2015) Tràmit informatiu Impresos
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'establiments oberts al públic on es duen a terme espectacles i activitats recreatives Tràmit informatiu Impresos
Denúncia per l'incompliment de la disciplina ambiental Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Exempció d'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendis - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Llicència ambiental (Annex II) - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Llicència d’ocupació de la via pública amb estands de promoció i/o venda de productes i serveis Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Llicència de parada al mercat de venda no sedentària d'Igualada 2017 Tràmit informatiu Impresos
Llicència d'ocupació de la via pública mitjançant terrasses (instal·lació de taules, cadires, para-sols, quioscs de begudes i altres) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Petició de zona de càrrega i descàrrega per a activitats econòmiques Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Presentació de documents per participar en contractacions públiques (empreses) Tràmit informatiu
Punt d'atenció a l'emprenedor - Punt PAE Tràmit informatiu Impresos
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Sol·licitud de renovació del viver d'empreses Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud de subvencions per als ornaments nadalencs de la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'incentiu per a la creació de noves empreses i foment del cooperativisme Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'incentiu per autònoms, per a la posada en marxa d'una activitat econòmica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'ús d'espais del Museu de la Pell d'Igualada Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud estand o plafó informatiu per a la Fira d'Entitats Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Subvencions per al foment a la creació de llocs de treball estables per part de les empreses igualadines i entitats sense ànim de lucre Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Transmissió de la llicència de parada de mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada Tràmit informatiu Impresos
Transmissió de llicència de taxi Tràmit informatiu Impresos
Transmissió o traspàs de la concessió de parada del mercat municipal Tràmit informatiu Impresos
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net