• Consulta o reclamació o denúncia al Punt Consum (OMIC)

  Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant
  •  Dades de l'establiment i/o servei motiu de la consulta

  •  

 • Fets motiu de la consulta
 • Petició de la persona interessada

   

  •  

 • Documentació

  en cas que procedeixi

  • Possibilitat d'adjuntar varis documents amb format zip

 • INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades

  Responsable del tractament
  Ajuntament d'Igualada
  Finalitat Atendre i gestionar les reclamacions amb el consum
  Legitimació Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679).
  Destinataris Altres administracions competents en la matèria. Persones que accedeixen a dades per aplicació de la publicitat activa.
  Exercici de drets dels interessats
  D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament número 1 08700 - Igualada, o bé mitjançant el correu electrònic

  Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades cliqueu AQUÍ.