Tràmit amb certificat Cessió de crèdit de factures i/o certificacions d'obra

Aquest tràmit permet al posseïdor d'un document de crèdit aprovat per l'Ajuntament (una factura o certificació d'obres) comunicar a l'Ajuntament que cedeix els crèdits a una entitat bancària.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

Tenir una factura o certificació d'obres aprovades per l'Ajuntament

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

Documentació que cal aportar

Documentació a aportar:

 • Dades identificatives de la certificació o de la factura i detall de l'actuació, import del dret a cedir i dades de l'entitat bancària on s'han cedit els crèdits.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Codi Civil de Catalunya.
 • Codi de Comerç de Catalunya.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

 

 

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presenteu la sol·licitud de la cessió de crèdit.
2. L'Ajuntament comprovarà que es té la factura i que s'ha aprovat, i en tot cas si no està aprovada s'aprovarà i posteriorment es farà la cessió de crèdit.

3. Un cop signat el document de cessió de crèdtis, s'avisa al proveïdor per tal que el vingui a recollir a Intervenció.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net