Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Consulta o reclamació o denúncia al Punt Consum (OMIC)

Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.

La OMIC té com a finalitat proporcionar als ciutadans la informació, l'educació i el suport en matèria de consum, i al mateix temps desenvolupar funcions de gestió coordinació en aquells temes que incideixen en el món del consum.

L'Ajuntament d'Igualada, a través del Servei Punt Consum - OMIC, us pot ajudar a fer efectius els vostres drets:

- Donant resposta a les vostres consultes.

- Informant-vos sobre la seguretat i riscos dels diferents productes i serveis que estan presents en el mercat i sobre   quins són els vostres drets i deures.

- Facilitant-vos la gestió de les vostres reclamacions.

- Gestionant i coordinant aquells temes que incideixen en el món del consum i de la competència municipal.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • Viure a Igualada.
 • Que le motiu de consulta sigui per un comerç d'Igualada

Formes de tramitació

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

 • Presencial

  CENTRE CÍVIC NORD
  Punt Consum - OMIC
  Servei de Sanitat i Salut Pública
  C/Sant Martí de Tous, 6
  08700 IGUALADA


  Horari:

  De Dilluns a Divendres de 9:00 a 15:00

   

 • Telefònic

  Es poden fer consultes sobre temes de consum enviant un correu a l'adreça puntconsum@aj-igualada.net o trucant al telèfon 93 803 19 50 demanant per consum 

   

   

Documentació que cal aportar

 • Fotocòpia de tota la documentació que calgui per justificar la exposició (factures, tiquets, publicitat, pressupostos, contractes, etc.)

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis. 

Observacions

Segons el Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya) parlem de consum quan es donen totes aquestes condicions.

Entre ambdues parts hi ha una relació de consum (comercialització de béns i/o prestació de serveis), en qualsevol de les etapes següents:

 1.   Informació
 2.  Oferta
 3.  Promoció
 4.  Publicitat
 5.  Comercialització
 6. Utilització
 7.  Venda de béns o subministrament de serveis
 • Obligacions posteriorsEl reclamant és una persona física (“particular”), una associació sense ànim de lucre o una comunitat de propietaris.
 • El reclamant actua en un àmbit aliè a cap activitat empresarial o professional.
 •  La part reclamada no és una persona física (excepte treballadors autònoms).

En primer lloc, sempre us heu de dirigir directament a l’empresa amb la qual heu tingut el problema de manera que tingueu un comprovant de la reclamació. Per exemple, amb una carta certificada amb avís de recepció o amb el full de reclamació segellat. Des de l’OMIC recomanem fer-ho sempre per escrit i guardar-ne una còpia.  

Un cop feta la reclamació, l’empresa té 30 dies per donar-vos una resposta. Si no ho fa, o la resposta no és satisfactòria, podeu presentar una reclamació a l’OMIC per tal que l’estudiem i tramitem

 Per trobar més informació: www.consum.cat

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net