Tràmit informatiu Programa de mediació per el lloguer social

Aquest tràmit permet a les persones propietàries d'un habitatge desocupat posar-lo en lloguer mitjançant la mediació de les borses per al lloguer social, òrgans depenents d'administracions locals i que integren la Xarxa de Mediació.

Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i se n'ocupen de la formalització i seguiment dels contractes. Per a les persones propietàries vetllen pel bon ús dels habitatges, proporcionen assegurances multirisc i ofereixen assessorament. Per als llogaters d'habitatges cerquen l'habitatge més adequat i negocien rendes de lloguer per sota de mercat.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones propietàries d'habitatges desocupats que els vulguin posar a lloguer amb la mediació d'una borsa.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Han de ser habitatges d’Igualada.
 • Disposar de cèdula d'habitabilitat o poder-ne disposar.
 • En el cas d'habitatges protegits han de disposar de l'autorització preceptiva de lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • Els particulars establerts per l'entititat mediadora.
 • Tenir l’etiqueta de l’eficiència energètica.

Contraprestacions a les persones propietàries

Les persones propietàries que signen un contracte de lloguer a través de les borses reben les contraprestacions següents:

1. Gestió gratuïta

• Tramitació del contracte.
• Seguiment de la relació contractual.
• Control del bon ús de l'habitatge.

2. Assessorament i suport

3.Assegurances

• Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant els sistema Avalloguer que regula el Decret 54/2008, d'11 de març, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges.
• Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes, durant tot el període de durada del contracte de lloguer.
• Assegurança per garantir la defensa jurídica que es produeix en el cas d'impagaments.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

Documentació que cal aportar

 1. Fotocòpia del DNI/NIE del/de la propietari/ària o propietaris.
 2. Fotocòpia de la nota del registre actualitzada.
 3. Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat.
 4. Certificat d’eficiència energètica.
 5. Fotocòpies de les factures de subministraments, amb la lectura real del comptador.
 6. Justificant que aquestes factures estan pagades (caixa o banc): Últim rebut del subministrament elèctric, últim rebut de l’aigua i últim rebut del gas.
 7. Últim rebut del servei de manteniment o revisió actualitzada de caldera o escalfador.
 8. Certificat del butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió actual.
 9. Fotocòpia del rebut pagat de l’Impost de Béns Immobles(IBI).

Observacions

Tràmit pas a pas 

1. Presentar la sol·licitud (juntament amb la documentació esmentada).
2. Programar la visita del tècnic de l’Oficina d’Habitatge per fer la valoració del preu d’arrendament.
3. Aproximadament en el termini d’una setmana l’Oficina d’Habitatge trucarà a la propietat per fer-li la proposta del preu d’arrendament.
4. Si la propietat accepta la proposta del preu aquesta pot fer entrega d’un joc de claus per a que des de l’Oficina d’Habitatge facin les visites o pel contrari cada vegada es trucarà a la propietat per efectuar una visita.
5. Un cop es troba el llogater es consulta l’asseguradora que sigui viable, es comunica a la propietat i es repassa la documentació o s’actualitza.
6. Es busca una data per a la signatura del contracte.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net