Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Arrendament d’habitatges - BORSA D'HABITATGE D'IGUALADA Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
ARRENDAMENT D'HABITATGES - RENOVACIÓ BORSA D'HABITATGE D'IGUALADA Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Bonificació de l’impost sobre béns immobles (IBI), als immobles d’ús residencial on s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certificat de distància Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certificat de qualificació urbanística Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Còpies de documents inclosos en expedients administratius- obres Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Devolució de fiances d'obra Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Duplicat de placa de gual Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Identificació real d'un immoble i/o la seva corresponent placa de número Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Petició d'informació gràfica del territori Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Recurs de reposició contra l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit informatiu Impresos
Reserva d'espai a la via pública per obres Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol.licitud de subvenció per a l'arranjament d'habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles 2024 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud de finalització d'obres d'obertura de rases - instal·lacions aèries a la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'informe d'antiguitat, legalitat i afectació d'edificis Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'inici d'obres d'obertura de rases - instal·lacions aèries a la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Subvencions per a la restauració de façanes per l'any 2024 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net