Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Aportació de documents a un expedient d'habitatge Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Arrendament d’habitatges - BORSA D'HABITATGE D'IGUALADA Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Arrendament d’habitatges - REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE PROTEGIT (RSHPO) Tràmit informatiu Impresos
Arrendament de pàrquings Tràmit informatiu Impresos
ARRENDAMENT D'HABITATGES - RENOVACIÓ BORSA D'HABITATGE D'IGUALADA Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certificat de distància Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Certificat de qualificació urbanística Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Duplicat de placa de gual Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per al reagrupament familiar Tràmit informatiu Impresos
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar Tràmit informatiu Impresos
Inscriure't al butlletí digital de l'oficina d'habitatge (per inici de convocatòries) Tràmit informatiu Impresos
Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Programa de mediació d'habitatges per al lloguer assequible Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
PROGRAMA DE MEDIACIÓ D'HABITATGES PER AL LLOGUER ASSEQUIBLE, DERIVAT DE LA SUBVENCIÓ D'ARRANJAMENTS D'HABITATGES BUITS O DE MASOVERIA Tràmit informatiu Impresos
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Recurs de reposició contra l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit informatiu Impresos
Reserva d'espai a la via pública per obres Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'informe d'antiguitat, legalitat i afectació d'edificis Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud duplicat de la cèdula d'habitabilitat Tràmit informatiu Impresos
Subvencions per a la restauració de façanes per l'any 2024 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net