Tràmits per perfils

Catàleg de tràmits organitzats per perfils. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació.
A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Ajuts per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Alta en el padró municipal d'habitants i canvi de domicili dins el mateix municipi Tràmit informatiu Impresos
Aportació de documents a un expedient i/o resposta a un requeriment d'esmena Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Aportació de rebuts per sol·licitud de prestació de lloguer Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Arrendament d’habitatges - BORSA D'HABITATGE D'IGUALADA Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
ARRENDAMENT D'HABITATGES - RENOVACIÓ BORSA D'HABITATGE D'IGUALADA Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per la venda de castanyes Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Baixa en el padró municipal d'habitants Tràmit informatiu Impresos
Bonificació de l’impost sobre béns immobles (IBI), als immobles d’ús residencial on s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Canvi de nom de la concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Certificat d'empadronament (actual, històric i de convivència) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Col·locació de làpides, tires, reparacions i neteges al nínxol Tràmit informatiu Impresos
Compulsa de documents Tràmit informatiu Impresos
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat - FUE Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Comunicació notarial per transmissió de finques Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
DECLARACIÓ CADASTRAL. MODEL 900D. Tràmit informatiu Impresos
Devolució de taxes d'activitats equipaments cívics Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Duplicat del títol de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Inscripció a l'Escola Municipal de Teatre "La Tarima" Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Instància Genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Modificació de dades en el padró municipal d'habitants Tràmit informatiu Impresos
Neteja de pintades a la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Nomenament de beneficiari d'un dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Petició de dades estadístiques Tràmit informatiu Impresos
Petició de material de campanyes de prevenció de residus i de recollida selectiva Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
PROGRAMA DE MEDIACIÓ D'HABITATGES PER AL LLOGUER ASSEQUIBLE, DERIVAT DE LA SUBVENCIÓ D'ARRANJAMENTS D'HABITATGES BUITS O DE MASOVERIA Tràmit informatiu Impresos
Pròrroga de concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Recurs de reposició contra l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) Tràmit informatiu Impresos
Retrocessió o renúncia de la concessió de dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Revocament de beneficiari d'un dret funerari Tràmit informatiu Impresos
Sol.licitud de subvenció per a l'arranjament d'habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles 2024 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud de finalització d'obres d'obertura de rases - instal·lacions aèries a la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud de la sala d'actes o de la sala d'exposicions de la Biblioteca Central Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud de subvenció per a accedir al Programa de Masoveria Urbana 2024 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'inici d'obres d'obertura de rases - instal·lacions aèries a la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Subvencions per a la restauració de façanes per l'any 2024 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament per a titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Volant d'empadronament (actual o de convivència) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net