Tràmits per perfils

Catàleg de tràmits organitzats per perfils. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació.
A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Ajuts per a l'adquisició de llibres de text pel curs 2022/2023 Tràmit informatiu Impresos
Ajuts per als usuaris de les escoles bressol pel curs 2022/2023 Tràmit informatiu Impresos
Ajuts per als usuaris del servei de menjador de les escoles bressol curs 2022/2023 Tràmit informatiu Impresos
Ajuts per l'adquisició de material escolar pel curs 2022/2023 Tràmit informatiu Impresos
Autorització d'ocupació d'espai a la via pública per la venda de castanyes Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Cessió d'espais de les Escoles Públiques Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Horts urbans municipals situats al Rec d'Igualada Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Inscripció a l'Escola Municipal de Teatre "La Tarima" curs 2022/2023 Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Petició d'agendes escolars europees del medi ambient i el desenvolupament i calendaris escolars del medi ambient Tràmit informatiu Impresos
Petició de papereres de paper i cartró i envasos de Medi Ambient Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Petició de papereres de recollida de piles de Medi Ambient Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Preinscripció de les llars d'infants durant el curs escolar Tràmit informatiu Impresos
Premis a l'excel·lència pels estudiants de Selectivitat, Cicles Formatius de Formació Professional i d'Arts Plàstiques i Disseny i de Grau Universitari (curs 2021-2022) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Queixes, suggeriments i propostes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'ús d'espais del Departament de Joventut Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'ús d'espais del Museu de la Pell d'Igualada Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Subvencions per cursar estudis de Grau i Postgraduació Universitària. Curs 2021-22 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net