Tràmit amb certificat Neteja de pintades a la via pública

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament per sol·licitar la retirada de pintades i/o grafitis de les façanes i elements de propietat privada.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

La tramitació de la sol·licitud pot fer-se presencialment a les nostres oficines de registre o bé per internet mitjançant aquest tràmit, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de la persona interessada o representant.

El tràmit està dissenyat per funcionar mitjançant el navegador Internet Explorer (versió 11 o superior). L'ús d'altres navegadors d'internet del mercat no garanteix el seu funcionament.

Els sistemes d'identificació admesos són:

L'IdCat mòbil és un sistema d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al vostre mòbil i que es pot sol.licitar només disposant del DNI i de la targeta sanitària individual (TSI).

Veure vídeo explicatiu per a demanar l'IdCat mòbil:  Com obtenir l'idCAT mòbil amb DNI i targeta sanitaria

Podeu demanar-lo abans de passar a tramitar en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil

Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són el PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP.

Requisits a complir:

 • Ser el/la propietari/ària de l'immoble
 • Ser el/la president/a de la comunitat en el cas de finques plurifamiliars
 • Acceptar expressament les condicions del servei.

 

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona interessada DNI o NIE, o bé documentació acreditativa de la seva representació. (En edificis plurifamiliars, s'ha d'acreditar que és el president de la comunitat de veïns amb l'acta de nomenament).
 2. Fotografia de la pintada o pintades.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Ordenança de les persones, els bens i la tinença d'animals domèstics.

Observacions

 Condicions del servei de RETIRADA DE PINTADES:

1. L’Ajuntament durà a terme la retirada de la pintada a través de l’empresa que efectua el servei.

2. L’Ajuntament no garanteix el resultat estètic de la retirada de les pintades, ni tampoc retirarà les pintades d’edificis històrics, façanes protegides o catalogades.

3. El servei preferent a realitzar serà el pintat del graffiti amb pintura de color neutre (color gris o similar) i en casos excepcionals es retirarà amb altres mitjans (hidronetejadora o aplicació de químics,...). En qualsevol cas, l’Ajuntament no es farà responsable dels danys ocasionats a la façana.

4. En quan a l’execució del servei, aquest quedarà subjecte a la disponibilitat del mateix.

 Tràmit pas a pas:

1.Presenteu la sol·licitud i  accepteu les condicions del servei.

2. Un cop rebuda la sol·licitud i acceptades les condicions, es comunicarà a l'empresa de retirada de pintades.

3. L'Ajuntament es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per informar de quan venen a retirar la pintada.

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net