Tràmit amb certificat Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge

Aquest tràmit permet a les persones demanar prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar:

 • La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.
 • L'accés a un nou habitatge, per pèrdua de l'habitatge habitual.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Aquest tràmit es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • Ho poden sol·licitar les persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/126/2021 i que es trobin en risc d'exclusió social residencial per:
  • Deutes d'impagament de:
   • Rendes de lloguer
   • Rendes de lloguer derivades de la COVID
   • Quotes hipotecàries
  • Pèrdua de l'habitatge habitual
  • Renovacions de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l'empara de la Resolució TES/1969/2019.
   • Les persones que van tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l'empara de la Resolució TES/1969/2019, de 12 de juliol.
 • Segons la prestació consultar la resta de requisits a complir:

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la perosna sol·licitant (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Consultar la documentació a aportar segons la prestació específica a fer:

Normativa

 •  RESOLUCIÓ TES/126/2021, de 15 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les
 • RESOLUCIÓ TES/2464/2020, de 23 de setembre, per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per a la renovació de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l'empara de la Resolució TES/1969/2019, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
 • LLEI 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.
 • LLEI 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
 • LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. (DOGC  núm.  6928  publicat el  05/08/2015)
 • DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. (DOGC  núm.  6633  publicat el  29/05/2014)
 • LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. (DOGC  núm.  4990  publicat el  18/10/2007)
 • LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (DOGC  núm.  5044  publicat el  09/01/2008)
 • LLEI 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. (DOGC  núm.  4691  publicat el  04/08/2006)
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 1. Emplenar la sol·licitud de prestació econòmica d'especial urgència per a l'habitatge junt amb la documentació corresponent i portar-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Igualada, o emplenar el tràmit telemàticament des del formulari habilitat.
 2. L'oficina d'habitatge tramitarà la prestació a través de l'aplicatiu corresponent de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 3. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya comunicarà mitjançant SMS i/o correu electrònic a l'interessat, si té un requeriment de documentació o una resolució al seu expedient. També s'expodran els llistats al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al seu tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya (e-Tauler).

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net