Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Inscripció a l'Escola Municipal de Teatre "La Tarima"

La Tarima és l’escola municipal de teatre d’Igualada. Organitza cursos i tallers teatrals per a totes les edats al llarg del curs escolar. Qualsevol ciutadà o ciutadana pot realitzar els cursos de La Tarima. No és necessària cap formació prèvia per poder apuntar-s'hi.

Oferta formativa curs 2024/2025

  

 • Taller de teatre per a nens i nenes de 3r a 5è de primària (dilluns de 17:30 a 19h)
 • Taller de teatre per a nens i nenes de 3r a 5è de primària (divendres de 17:30 a 19h)
 • Taller de teatre per a nois i noies de 6è de primària a 2n d'ESO (dilluns de 19 a 20:30h)
 • Taller de teatre per a nois i noies de 6è de primària a 2n d'ESO (dimecres de 17:30 a 19h)
 • Taller de teatre per a joves (14 a 17 anys) (dijous de 17:30 a 19h - Grup 1)
 • Taller de teatre per a joves (14 a 17 anys) (dijous de 19 a 20:30h - Grup 2)
 • Taller de teatre per a joves (14 a 17 anys) (divendres de 19 a 20:30h)
 • Taller de teatre per a persones adultes (dijous de 20:30 a 22h)

 

Els tallers es duran a terme a partir d'un nombre mínim de cinc persones inscrites, a no ser que pedagògicament es considerés d'interès mantenir grups amb menys alumnat.

Els tallers tindran lloc al Centre Cívic de Fàtima.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, en cas de majors d'edat, o el pare/mare o tutor/tutora legal, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, en cas de persones menors.

Quan es pot sol·licitar?

Del 27 de maig al 7 de juny de 2024. En cas que quedin places, es mantindrà el tràmit obert.

Quin cost té?

Matrícula: 48,30€ (es cobrarà entre juliol i agost o en el moment de confirmació de la plaça, si la inscripció es fa amb posterioritat). Si una persona es matricula durant el mateix curs escolar en més d'uns estudis no reglats dels que organitzen els centres educatius de l'Organisme Autònom Municipal d'Ensenyament Artístics d'Igualada, només haurà d'abonar la matrícula una vegada.

Mensualitat: 23,50 €/mes

Com es tramita la sol·licitud?

On-line des d'aquest mateix tràmit, clicant en el botó "Tramitar" que trobareu a sota de la informació.

 

 

 

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit es realitza en línia. Premeu el botó "Tramitar"

Documentació que cal aportar

 • Imprès per a realitzar la domiciliació dels càrrecs al vostre compte (podeu trobar-lo en la secció "Impresos" d'aquest tràmit), emplenat i signat pel titular del compte de domiciliació.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud des d'aquest tràmit, adjuntant la documentació requerida.

Confirmació de la preinscripció, admissió, atorgament de places i pagament

Una vegada finalitzat el termini, es comunicarà a totes les persones que hagin realitzat la inscripció i se'ls informarà de si tenen o no la plaça assignada a l'escola municipal de teatre "La Tarima".

 1. Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, en primer lloc s'atendrà l'alumnat que provinguin del curs anterior si formalitzen la inscripció en el termini establert. Si hi ha més alumnes provinents del curs anterior que places disponibles, es realitzarà un sorteig per assignar les places entre aquestes sol·licituds.
 2. En cas que encara quedin places disponibles després de les preinscripcions de l'alumnat provinent del curs anterior, es realitzarà un sorteig per assignar la resta de places disponibles entre les preinscripcions formalitzades dins del termini establert.
 3. En cas que, fetes aquestes assignacions, algunes persones no poguessin optar a la plaça sol·licitada, se'ls oferirà la possibilitat de recol·locar-se en grups on encara hi hagi places lliures sempre i quan per edat i pedagògicament sigui possible.
 4. Finalitzat el termini de preinscripció i assignades les places a l'alumnat preinscrit, si queden places lliures en alguns tallers, es mantindran obertes les inscripcions fins a completar les places ofertes o fins que pedagògicament es consideri que és factible acceptar nou alumnat.

CONDICIONS DE MATRICULACIÓ:

Sol·licitar l’alta al centre pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i un cop formalitzada la matrícula NO ES RETORNARÀ l’import d’aquesta si l’alumne/a causa baixa.

BAIXES DEL CURS:

Es podran tramitar  baixes  voluntàries sense justificar, però només s’admetran les comunicades per escrit a la Secretaria del centre i amb el corresponent registre d’entrada municipal, mitjançant l’imprès destinat a aquest efecte,  signat pels pares, mares o tutors en el cas d’alumnat menor d’edat.

Les baixes comunicades abans del dia 21 de cada mes (inclòs), tindran efectes a partir del dia 1 del mes següent. Les baixes comunicades a partir del dia 21 del mes, no tindran efectes a partir del mes següent, sinó del posterior a aquest.

Les baixes posteriors al 21 de febrer no tindran dret a l’exempció del pagament de totes les mensualitats que restin per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions personals i familiars excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o certificat corresponent. En cas que es produeixi una sol·licitud en aquest sentit, la direcció de l’escola analitzarà la documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no l’exempció de pagament.

 

Si les autoritats competents imposen restriccions sanitàries o d’altra tipus que obliguin a impartir de forma virtual ensenyaments que s’havien de fer de forma presencial, s’aplicarà una bonificació del 25 % en la taxa fins que es reprengui l’ensenyament presencial. Si aquest fet es produeix, les persones inscrites en els ensenyaments que hagin passat a ser virtuals, podran sol·licitar per escrit la baixa voluntària i tindran dret a l’exempció del pagament de les mensualitats que restin fins a final de curs.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net