Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Inscripció a l'Escola Municipal de Teatre "La Tarima" curs 2023/2024

La Tarima és l’escola municipal de teatre d’Igualada. Organitza cursos i tallers teatrals per a totes les edats al llarg del curs escolar. Qualsevol ciutadà o ciutadana pot realitzar els cursos de La Tarima. No és necessària cap formació prèvia per poder apuntar-s'hi.

Oferta formativa curs 2023/2024

  

 • Taller de teatre per a nens i nenes de 3r a 5è de primària (dilluns de 17:30 a 19h)
 • Taller de teatre per a nens i nenes de 3r a 5è de primària (divendres de 17:30 a 19h)
 • Taller de teatre per a nois i noies de 6è de primària a 2n d'ESO (dilluns de 19 a 20:30h)
 • Taller de teatre per a nois i noies de 6è de primària a 2n d'ESO (dimecres de 17:30 a 19h)
 • Taller de teatre per a joves (14 a 17 anys) (dijous de 17:30 a 19h - Grup 1)
 • Taller de teatre per a joves (14 a 17 anys) (dijous de 19 a 20:30h - Grup 2)
 • Taller de teatre per a joves (14 a 17 anys) (divendres de 19 a 20:30h)
 • Taller de teatre per a persones adultes (dijous de 20:30 a 22h)

 

Tots els tallers tindran un mínim de 5 persones i un màxim de 15, tot i que aquesta xifra es pot modificar si les condicions sanitàries ho permeten.

Els tallers tindran lloc al Centre Cívic de Fàtima.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, en cas de majors d'edat, o el pare/mare o tutor/tutora legal, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, en cas de persones menors.

Quan es pot sol·licitar?

Del 30 de maig al 9 de juny de 2023. En cas que quedin places, es mantindrà el tràmit obert.

Quin cost té?

Matrícula: 46,00€ (es cobrarà entre juliol i agost). Si una persona es matricula durant el mateix curs escolar en més d'uns estudis no reglats dels que organitzen els centres educatius de l'Organisme Autònom Municipal d'Ensenyament Artístics d'Igualada, només haurà d'abonar la matrícula una vegada.

Mensualitat: 22,40 €/mes

Com es tramita la sol·licitud?

On-line des d'aquest mateix tràmit, clicant en el botó "Tramitar" que trobareu a sota de la informació.

 

 

 

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit es realitza en línia. Premeu el botó "Tramitar"

Documentació que cal aportar

 • Imprès per a realitzar la domiciliació dels càrrecs al vostre compte (podeu trobar-lo en la secció "Impresos" d'aquest tràmit), emplenat i signat pel titular del compte de domiciliació.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud des d'aquest tràmit, adjuntant la documentació requerida.

Confirmació de la preinscripció, atorgament de places i pagament

 • Una vegada finalitzat el termini, es comunicarà a totes les persones que hagin realitzat la inscripció i se'ls informarà de si tenen o no la plaça assignada a l'escola municipal de teatre "La Tarima".
 • L'atorgament de places es farà per rigorós ordre d'inscripció fins a completar-se les places disponibles a cada grup.
 • Les preinscripcions que no hagin obtingut plaça quedaran ordenades segons ordre de recepció en una llista d'espera.
 • En funció de les inscripcions i de les edats de les persones inscrites, s'adaptaran els grups d'edat.

CONDICIONS DE MATRICULACIÓ:

Sol·licitar l’alta al centre pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i un cop formalitzada la matrícula NO ES RETORNARÀ l’import d’aquesta si l’alumne/a causa baixa.

BAIXES DEL CURS:

Es podran tramitar  baixes  voluntàries sense justificar, però només s’admetran les comunicades per escrit a la Secretaria del centre i amb el corresponent registre d’entrada municipal, mitjançant l’imprès destinat a aquest efecte,  signat pels pares, mares o tutors en el cas d’alumnat menor d’edat. Si la baixa es comunica abans del 22, no inclòs, de mes, la baixa es tindrà en compte per al no pagament de la quota mensual del mes següent, en cas que es registri en data posterior no tindrà efectes fins al mes posterior, i per tant caldrà pagar una mensualitat més.

Les baixes posteriors al 21 de febrer no tindran dret a l’exempció del pagament de totes les mensualitats que restin per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions personals i familiars excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o certificat corresponent. En cas que es produeixi una sol·licitud en aquest sentit, la direcció de l’escola analitzarà la documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no l’exempció de pagament.

 

Si les autoritats competents imposen restriccions sanitàries o d’altra tipus que obliguin a impartir de forma virtual ensenyaments que s’havien de fer de forma presencial, s’aplicarà una bonificació del 25 % en la taxa fins que es reprengui l’ensenyament presencial. Si aquest fet es produeix, les persones inscrites en els ensenyaments que hagin passat a ser virtuals, podran sol·licitar per escrit la baixa voluntària i tindran dret a l’exempció del pagament de les mensualitats que restin fins a final de curs.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net