Tràmit amb certificat Sol·licitud d'informe d'antiguitat, legalitat i afectació d'edificis

Aquest tràmit permet obtenir un certificat emès per l’Ajuntament on s’indica l'antiguitat, en base a les dades cadastrals, i legalitat d’una construcció, que acredita que la construcció no té cap expedient sancionador i que el que està construït s’ajusta a la normativa i als projectes aprovats per l’Ajuntament.

Tramitació

Qui ho pot sol.licitar?

El/la propietari/a o llogater de l'immoble o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol.licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals 24,35 €.

Pagament

A pagar a la caixa de l'Ajuntament.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Rebut de contribucions on consti la referència cadastral.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i adjunteu els documents indicats a l’apartat corresponent.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes a la Caixa de l'Ajuntament.
3. L'Ajuntament us trucarà per telèfon per quedar per una  visita amb el tècnic municipal.
4. L'àmbit corresponent emetrà la certificació i enviarà o trucarà per recollir el certificat .

Termini de resolució

El termini legal de resolució és de tres mesos a partir de la data de la recepció de la petició.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net