Tràmit informatiu Retorn d'anul·lacions de denuncia de Parquímetre

Aquest tràmit permet retornar l'import de l'anul·lació de la denúncia del parquímetre a les persones que els hi correspongui : en el cas que l'anul·lació no era permesa o en el cas que s'hagi efectuat fora del temps que indicava la denúncia.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 •  Haver pagat l'import de la denúncia i l'import de l'anul·lació de la denúncia.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Els documenta a aportar:

1. Comprovant que s'ha pagat la denúncia.

2. Comprovant que s'ha pagat la denúncia del parquímetre.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Art. 12 del Reglament del servei d'aparcament, zones d'estacionament sotmeses a control horari  i règim tarifari i grua.
 • Art 18. Ordenança municipal de circulació.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Adreceu-vos a les oficines de l'Ajuntament d'Igualada.

2. Presenteu la documentació per sol·licitar el tràmit.

3. Si  presenteu la documentació correcte l'Ajuntament us retornarà l'import de l'anul·lació de la denúncia de parquímetre al moment (4€).

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net