Tràmit amb certificat Alta, baixa o modificació de l'acreditació per circular a les zones restringides de la ciutat

Aquest tràmit permet sol·licitar l'Alta (permanent o provisional), la baixa i/o la modificació per canvi de vehicle de l'acreditació per circular a les zones restringides (carrers de vianants) d'Igualada, que corresponguin en funció del domicili o de l'activitat de la persona interessada.

ATENCIÓ! SI ES VOL DEMANAR UNA AUTORITZACIÓ PUNTUAL PER CIRCULAR A LES ZONES RESTRINGIDES DE LA CIUTAT S'HA DE FER A TRAVÉS DEL FORMULARI (Recordar que la sol.licitud pot fer-se com a màxim fins a 48 hores després d'haver accedit a la zona restringida.)

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan ho pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Ser propietari o llogater d'un habitatge, garatge o local comercial de  la zona de vianants o tenir una circumstància especial que requereixi el pas per aquesta zona.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

 • En  tots els casos de les altes permanents : Document  2. 
 • En el cas de les altes permanents de persones  propietàries o llogateres d'un habitatge, garatge o local comercial de la zona: Document 3 .
 • En el cas de les Altes permanents que les circumstancies siguin especials: Document 4
 • En el cas de les Altes permanents de persones minusvàlides: Document 5.
 • En el cas de les altes provisionals, que tenen data d'inici i data de fi per resoldre un fet puntual (per exemple una mudança, vehicle de substitució...) i les baixes: No cal portar documentació.

Document 2. Fotocòpia del permís de circulació.

Document 3. Document i fotocòpia que acrediti residir al domicili:
- Contracte de lloguer.
- Rebut de l'impost de béns immobles (IBI). 
- etc.

Document 4. Document que acrediti altres circumstàncies especials per obtenir l'acreditació.

Document 5 . En el cas dels minusvàlids: Fotocòpia de la Targeta d'aparcament per a persones amb disminució.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas:

 • Empleneu el formulari i adjunteu la documentació sol·licitada a l'apartat corresponent.
 • L'Ajuntament us autoritzarà a circular per la zona o zones restringides que pertoqui en funció del domicili de l'interessat o de l'activitat. 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net