Tràmit informatiu Notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius

Aquest tràmit permet a les persones titulars de torres de refrigeració i de condensadors evaporatius, i les empreses instal·ladores, notificar a l’ajuntament del municipi l’ubicació, abans de la seva posada en marxa, el nombre i les característiques de la torre o condensador, així com les modificacions que afectin el sistema, mitjançant el model de fitxa tècnica que figura a l’annex 1del DECRET 352/2004 de 27 de juliol pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones titulars de torres de refrigeració i condensadors evaporatius (o un/a representant degudament autoritzat/da) i les empreses instal·ladores.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any

Termini:

Cal sol·licitar-ho abans de la posada en marxa de les torres de refrigeració i/o de condensadors evaporatius. Igualment, s’han de notificar les modificacions i/o reformes que es puguin produir.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

No cal complir cap requisit específic

Formes de tramitació

 • Presencial

  CENTRE CÍVIC NORD
  Servei de Sanitat i Salut Pública
  C/Sant Martí de Tous, 8
  08700 IGUALADA

  Dilluns i dijous, de les 8 a les 15h

Documentació que cal aportar

 • Dades identificatives de persona interessada (física- DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Fitxa Tècnica de notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius (veure model adjunt a l'apartat d'instàncies).
 • Plànol de la instal·lació.

Normativa

 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higenicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Observacions

Controls periòdics
Igualment, els titulars de la instal·lació han de sol•licitar una revisió anual a una entitat autoritzada que emetrà el pertinent certificat de manteniment. Aquest certificat s’haurà de presentar anualment al Departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada.

En cas de cessament definitiu de l’activitat de la instal·lació, cal notificar-ho a l’Ajuntament en el termini d’un mes.

 

Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent
 2. L’àmbit corresponent valorarà la sol·licitud i es comunicarà al titular que la instal·lació ha estat inscrita o donada de baixa en el cens municipal.
   

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net