Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Petició de zona de càrrega i descàrrega per a activitats econòmiques

Aquest tràmit permet sol·licitar una zona reservada a càrrega i descàrrega per a vehicles destinats al transport de mercaderies, quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior, segons el que s'estableixi a les ordenances municipals.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Tenir activitat comercial en un local en el qual les condicions no permetin fer la càrrega i descàrrega al seu interior.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o Passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organitzaci
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • ó, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Ordenança Municipal de Circulació. CAPÍTOL VIII. CÀRREGA I DESCÀRREGA.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la instància amb la documentació requerida.

2. L'àmbit corresponent elaborarà l'informe. Si és favorable, es concedirà la zona de càrrega i descàrrega.

3. En tots els casos, es notificarà la resolució a la persona interessada i es procedirà a posar els senyals de reserva d'espai.

L’Ajuntament podrà determinar zones reservades per a càrrega i descàrrega, en les quals serà d’aplicació el règim general dels estacionaments regulats i amb horari limitat.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net