Tràmit informatiu Petició del servei d'atenció domiciliària

Aquest tràmit permet accedir a un servei d'atenció domiciliària, que consisteix en un conjunt d'activitats adreçades a les persones i les famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana o per al seu desenvolupament personal i social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

Ofereix suport i assistència en: higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.), ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar), control de l'alimentació, control de la medicació i cura de la salut, menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia, acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc., orientació en l'administració de l'economia de la llar.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir

 • Estar empadronat/da a Igualada
 • A la cita el/la treballador/a social us indicarà, si escau, els requisits específics que cal complir per demanar l’ajuda.

Formes de tramitació

 • Presencial
  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Serveis Socials
  c/Trinitat, 12, 1a planta
  08700 IGUALADA

  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h

 • Telefònic
  Telèfon: 93 804 75 81
  De dilluns a divendres
  de 8 a 15 h

Documentació que cal aportar

Per demanar data i hora d'entrevista: No cal aportar cap documentació

Serà el/la treballador/a social qui us informi de la documentació necessària que cal aportar per sol·licitar el servei.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. (BOE 299, de 15 de desembre de 2006)
 • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (DOGC 4990, de 18 d'octubre de 2007)

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Heu de demanar cita per telèfon o presencialment a Serveis Socials.
2. El/La treballador/a social valorarà si s’escau el servei sol·licitat.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net