Tràmit informatiu Petició del servei de teleassistència domiciliària

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència per a persones que per motius de salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc. es troben en una situació de risc que fa necessària una atenció continuada. El servei dóna dret a disposar d'un aparell al domicili que possibilita mantenir un contacte verbal en cas de situacions d'urgència o necessitat.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir

 • Estar empadronat/da a Igualada.
 • Persones de 80 anys i en endavant que visquin soles.
 • Disposar de telèfon i xarxa elèctrica en el domicili.

Formes de tramitació

 • Presencial
  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Serveis Socials
  c/Trinitat, 12, 1a planta
  08700 IGUALADA

  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h

 • Telefònic
  Telèfon: 93 804 75 81
  De dilluns a divendres
  de 8 a 15 h

Documentació que cal aportar

Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Si s’escau una altra documentació el/la treballador/social li indicarà.

Normativa

 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Demanar cita per telèfon o presencialment a Serveis Socials.
2. El/La treballador/a social valorarà si s’escau el servei e iniciarà els tràmits pertinents.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net