Tràmit informatiu Cita amb el servei d'orientació jurídica (SOJ)

Aquest tràmit permet demanar hora per parlar amb el servei d'orientació jurídica. El servei d'orientació jurídica (SOJ) és un recurs que proporciona a les persones usuàries un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a aspectes jurídics que puguin derivar-se de l'actual situació de crisi, així com informar de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per tal d'evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió. El SOJ però no redacta cap document ni tramita cap assumpte.

L'assessorament que presta aquest servei és de caire general, i per tant, les consultes que s'hi poden formular abasten la totalitat de les matèries jurídiques que regulen les relacions socials:

- Dret de família: divorcis, separacions, custòdies, reclamacions de pensions, modificacions de mesures...

- Dret civil: obligacions i contractes, dret hipotecari, incapacitacions, successions...

- Dret penal: faltes, denúncies, delictes...

- Dret administratiu: impostos, recursos administratius, llicències, permisos, infraccions i sancions administratives...

- Arrendament d'habitatges i locals, propietat horitzontal o comunitats de veïns...

- Altres: dret mercantil...

Aquest servei també assessora els ciutadans respecte del dret a obtenir l'assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per sol·licitar-la.  

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • Estar empadronat/da a Igualada.
 • Motiu de la consulta derivat de Serveis Socials.

Formes de tramitació

 • Presencial
  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Serveis Socials
  c/Trinitat, 12, 1a planta
  08700 IGUALADA

  De dilluns a divendres de les 8 a les 15 h

 • Telefònic
  Telèfon: 93 804 75 81
  De dilluns a divendres
  de 8 a 15 h

Documentació que cal aportar

Donar les dades personals: Nom i telèfon

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Demanar hora per telèfon o presencialment al servei d'orientació jurídica.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net