Tràmit informatiu Inscripció a l'acte d'homenatge de les noces d'or

Aquest tràmit permet inscriure's a l'acte d'homenatge que organitza l'Ajuntament d'Igualada als matrimonis que durant l'any en curs celebrin les NOCES D'OR, que consisteix en un berenar sopar dins dels actes de la Primavera Gran.

Tramitació

Qui ho pot demanar:

La persona interessada o bé un/una representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar:

Es pot demanar des del dia 1 de gener de l'any de la celebració de les noces d'or, fins a 15 dies abans de l'acte d'homenatge (es publicarà un anunci a la web municipal i la premsa comarcal, on s'indicarà els dies exactes).

Es pot sol·licitar fins a 15 dies abans de l'acte.

Requisits:

 1. Matrimonis que el present any compleixin 50 anys de casats.

 2. Estar empadronat a Igualada.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Cal aportar:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Llibre de família.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la documentació a les oficines de l'Ajuntament.
2. Si la documentació és correcta i es compleixen els requisits per a participar a l'acte d'homenatge, l'Ajuntament us inclourà a l'activitat.
3. Rebreu  per carta la invitació formal de l'Alcalde amb el dia, hora i lloc de l'acte.
4. Trucar al departament de protocol (Sra. Carme Roman-extensió 537) per confirmar  l'assistència.
5. Un cop celebrat l'acte, rebreu les fotografies corresponents a aquest esdeveniment (en el temini de 15 dies aproximadament).

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net