Tràmit amb certificat Premis a l'excel·lència per a esportistes d'esports individuals.

Es convoquen els premis d'excel·lència esportiva pels esportistes d’esports individuals que hagin participat i obtingut bons resultats l’any 2023, en competicions oficials, de categoria absoluta, organitzades o emparades per les federacions a nivell estatal, europeu o mundial/olímpic, a fi i efecte de potenciar i premiar l’esforç personal de cada un d’ells.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Els/les esportistes empadronats/des a Igualada com a mínim en els últims dos anys, d’esports individuals que hagin participat i obtingut bons resultats l’any 2022, en competicions oficials, de categoria absoluta, organitzades o emparades per les federacions a nivell estatal, europeu o mundial/olímpic

Quan es pot sol·licitar?

Del 15 d'abril al 15 de maig del 2024

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

La tramitació de la sol·licitud pot fer-se presencialment a les nostres oficines de registre o bé per internet mitjançant aquest tràmit, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de la persona interessada o representant.

Els sistemes d'identificació admesos són:

L'IdCat mòbil és un sistema d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al vostre mòbil i que es pot sol.licitar només disposant del DNI i de la targeta sanitària individual (TSI).

Veure vídeo explicatiu per a demanar l'IdCat mòbil:  Com obtenir l'idCAT mòbil amb DNI i targeta sanitaria

Podeu demanar-lo abans de passar a tramitar en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil

Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són el PDF.

Requisits a complir:

- Estar empadronat a Igualada, com a mínim en els últims 2 anys de forma continuada.

-Ser titular de llicència esportiva (estar federat) d'esport individual, en la temporada de referència.

-Haver participat en competicions oficials de categoria absoluta organitzades o emparades per la Federació Esportiva corresponent, i haver obtingut algun resultat final en esdeveniments esportius que s'estableixen en els criteris per ésser puntuable, durant l'any 2023.

-No estar incurs en cap de les circumstàncies assanyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de subvencions que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de les mateixes.

-Trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, respecte a l'Ajuntament d'Igualada, els esportistes individuals que siguin majors d'edat.

 

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

- Model de sol.licitud degudament omplenat (l'imprès està disponible a la secció "Impresos" d'aquest tràmit).

- Memòria enumerant les activitats esportives i les competicions oficials en què ha participat des del 1 de gener 2023 al 31 desembre 2023.

- Acreditació de les participacions en les proves i campionats oficials, així com els resultats obtinguts, fet per mitjà de certificat/s o documents oficials expedits per la federació corresponent.

- Acreditació de la condició de ARC o DAN durant l’any 2023(si s'escau).

- Si no s’aporta la documentació exigida, es requerirà la persona interessada perquè en el termini màxim i improrrogable de deu dies esmeni les faltes detectades i aporti la documentació preceptiva. En el cas de no atendre aquest requeriment, es donarà la sol·licitud per desistida.

El requisit d'empadronament serà comprovat d'ofici per l'Ajuntament d'Igualada.

Normativa

Observacions

Tràmit pas a pas:

Omplenar i presentar el document de sol.licitud (El model està disponible a la secció "Impresos") juntament amb tota la documentació requerida mitjançant el formulari de tramitació d'aquest mateix tràmit prement el botó "Tramitar amb certificat" o bé presencialment demanant cita prèvia al Registre General de l'Ajuntament d'Igualada (Oficina d'Atenció Ciutadana - Pl. Ajuntament núm 1).

 

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net