Tràmit amb certificat Cessió d'espais de les Escoles Públiques

Aquest tràmit permet a les entitats i associacions d'Igualada sol·licitar l’ús d’espais i instal·lacions dels centres educatius públics de la ciutat per a la celebració d'activitats culturals, esportives o de lleure, per un ús puntual.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les entitats i associacions d'Igualada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any, però sempre amb una antel·lació mínima de 15 dies a la realització de l'activitat.

Quin cost té?

L’ús d'espais dels centres educatius és gratuït excepte l’ús de les instal·lacions esportives d'aquets centres educatiu.

- Pistes poliesportives o gimnàs 14,80€/hora

Requisits a complir:

 • No cal complir cap requisit específic.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
  El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

Tràmit pas a pas

1. Com es tramita la sol.licitud?

La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests sistemes:

 • Amb el certificat digital del/a president/a, secretari/a o tresorer/a de la entitat que sol.licita.
 • Amb el certificat digital d'un membre de l'entitat o associació, degudament autoritzat pel president de la mateixa.
 • Amb el certificat propi de la entitat.

Els sistemes de signatura admesos són:

 • DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.


2. Un cop rebuda la sol·licitud, l’Oficina Municipal d’Ensenyament comprovarà la disponibilitat de l'espai sol·licitat i aprovarà o denegarà la sol·licitud, segons correspongui.

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.
 • Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis dels centres docents públics. (DOGC 3446, de 6 d’agost de 2001).

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net