Tràmit amb certificat Premis a l'excel·lència pels estudiants de Selectivitat, Cicles Formatius de Formació Professional i d'Arts Plàstiques i Disseny i de Grau Universitari (curs 2022-2023)

Es convoquen els premis d'excel·lència que s’adrecen als estudiants que hagin obtingut les millors qualificacions en els estudis objecte d’aquesta convocatòria, a fi i efecte de potenciar i premiar l’esforç intel·lectual i personal de cada un d’ells en l’obtenció dels millors resultats.

Tramitació

Qui ho pots sol·licitar?

Els/les estudiants que durant el curs 2022/2023 hagin finalitzat les proves de selectivitat; o algun cicle de Grau Mitjà o Grau Superior de Formació Professional o d'Arts Plàstiques i Disseny; o bé els estudis de grau universitari o BatxiBAC, amb resultats excel·lents.

Quan es pot sol·licitar?

Del 20 de juliol al 20 de setembre de 2023

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol.licitud?

Les sol·licituds es tramitaran preferentment de manera telemàtica, prement el botó "Tramitar amb certificat", amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests sistemes:

DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

En cas de no disposar de recursos tecnològics per fer la tramitació en línia, es podrà presentar la sol·licitud presencialment a l'Ajuntament d'Igualada i demanar CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50.

Requisits a complir:

 • Per a poder participar en els premis, caldrà que els estudiants, en el curs 2022/2023 es trobi en alguna de les situacions següents:

a) Haver realitzat les proves de Selectivitat / PAU (Proves d’Accés a la Universitat).

b) Haver finalitzat els estudis de BatxiBAC (doble titulació batxiller-baccalauréat).

c) Haver finalitzat els estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny.

d) Haver finalitzat els estudis de Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny.

e) Haver finalitzat els estudis de grau universitari.

*Queden exclosos els estudis universitaris de postgrau, màster o doctorat universitari.

 • Figurar d'alta en el Padró municipal d'habitants d'Igualada des de sis mesos abans, a comptar des de l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.
 • No s'acceptarà a tràmit cap sol·licitud amb la qualificació mitjana per sota dels 8, 8,5 o 9 punts segons categoria, com es detalla a la base 6.3.

 -PAU: NO per sota de 8'5

-BatxiBAC: NO per sota dels 9 punts

-Grau Mitjà, Superior i Universitari: NO per sota dels 8 punts

 

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

TRAMITACIÓ PRESENCIAL
 • Original del DNI o NIE.
 • Una de les acreditacions que segueixen, expedides pel Centre d’Ensenyament Oficial on s’hagin desenvolupat els estudis o proves, segons sigui l’opció a la qual l’estudiant presenti la seva candidatura.

a) Acreditació dels resultats obtinguts a la Selectivitat/PAU (Proves d'Accés a la Universitat).

b) Acreditació de la qualificació que atorga la UNED a les persones que han finalitzat els estudis de BatxiBAC (doble titulació batxiller - baccalauréat) que estableix la nota d'admissió a les universitats de l'estat.

c) Acreditació de la finalització dels estudis i qualificació mitjana obtinguda en la Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional o d’Arts plàstiques i Disseny.

d) Acreditació de la finalització dels estudis i qualificació mitjana obtinguda en la Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny.

e) Acreditació de la finalització dels estudis i qualificació mitjana obtinguda en el Grau Universitari.

 • Certificat de titularitat bancària (emès per l'entitat bancària signat digitalment o amb CSV), o full de transferència bancària (signat i segellat per l'entitat bancària).

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

 • Còpia escanejada d'una de les acreditacions que segueixen, expedides pel Centre d’Ensenyament Oficial on s’hagin desenvolupat els estudis o proves, segons sigui l’opció a la qual l’estudiant presenti la seva candidatura.

a) Acreditació dels resultats obtinguts a la Selectivitat/PAU (Proves d'Accés a la Universitat).

b) Acreditació de la qualificació que atorga la UNED a les persones que han finalitzat els estudis de BatxiBAC (doble titulació batxiller - baccalauréat) que estableix la nota d'admissió a les universitats de l'estat.

c) Acreditació de la finalització dels estudis i qualificació mitjana obtinguda en la Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional o d’Arts plàstiques i Disseny.

d) Acreditació de la finalització dels estudis i qualificació mitjana obtinguda en la Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny.

e) Acreditació de la finalització dels estudis i qualificació mitjana obtinguda en el Grau Universitari.

 • Certificat de titularitat bancària (emès per l'entitat bancària signat digitalment o amb CSV), o full de transferència bancària (signat i segellat per l'entitat bancària).

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

Observacions

 Tràmit pas a pas:

1. Presentar la sol·licitud amb tota la documentació a través de la plataforma de tràmits de la web municipal o al Registre de l'Ajuntament d'Igualada.

2. Una comissió d'experts emetran l'informe.

3. Els beneficiaris de cada premi seran notificats individualment i, si escau, se'ls infirmarà de la forma en que es farà efectiu el lliurament del premi.

4. El pagament es farà una vegada s'hagi concedit la subvenció, per mitjà de tranferència bancària al compte que hagi aportat l'estudiant.

 

* El fet de tenir beques o ajuts d'altres administracions no suposa cap impediment per optar als premis.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net