Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Pagament on line dels tràmits de l'Ajuntament d'Igualada

Aquest tràmit permet realitzar el pagament on line dels diferents tràmits de l'Ajuntament d'Igualada. Per pagar per internet premeu el botó tramitar e introduïu les dades que trobareu a la liquidació que heu rebut per correu.

El tràmit permet pagar la LIQUIDACIÓ i AUTOLIQUIDACIÓ, sempre i quan es tingui previament la carta de pagament.


Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?
 
Un cop es rebi la corresponent carta de pagament del tràmit que s'ha sol·licitat prèviament a l'Ajuntament d'Igualada.
 
A la carta de pagament  s'inclourà  el número de referència del pagament, el número d'Identificació del rebut i l'import a pagar (dades que s'han de posar al formulari on line).
  
Termini:
 
Les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, s'ingressaran des de la data de la notificació fins el dia 20 del  mes següent o l'immediat hàbil posterior. Les liquidacions notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, s'ingressaran des de la data de notificació fins el dia 5 del segon mes següent o l'immediat hàbil posterior.  
 
Quin cost té? 
 
Segons les ordenances fiscals municipals cada tràmit li correspon una taxa.

Requisits:

  • Tenir la carta  la liquidació del tràmit que voleu pagar per Internet.
  • Les dades d'una targeta de l'entitat bancària per fer el pagament.

Formes de tramitació

  • Telemàtic

     El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

     

Normativa

  •  Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributaria

Observacions

Conseqüències de falta d'ingrés: transcorreguts els dies de pagament en voluntària s'incorrerà en un recàrrec inicial del 5% i del 10% o 20% al notificar-se la providència de constrenyiment.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net