Tràmit amb certificat Sol·licitud d'ús d'espai i/o material de la Kaserna - Departament de Joventut

Aquest tràmit permet a les entitats sense ànim de lucre i associacions d'Igualada sol·licitar l’ús d’espai i/o material al Departament de Joventut.

Aquest material forma part del que s’anomena "SAC DE RECURSOS" i inclou els materials, espais i recursos següents:

- Equip de so (2)

- Màquina de xapes

- Projector

- Espais: La Galleda; Sala Polivalent; Sala d’ordinadors i L’ull, espai d’exposicions (excepte la galleda tots els espais citats estan ubicats a l’equipament juvenil "la Kaserna").

 

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les associacions i entitats sense ànim de lucre i els centres educatius d'Igualada.

Quan es pot sol·licitar?

 • Durant tot l'any, però sempre la petició s'haurà de fer tres dies abans de la data de l'acte
 • No disponible: del 23 de juny al 11 setembre i del l'1 de desembre al 15 de gener.

Com es tramita la sol.licitud?

La tramitació de sol·licitud s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests sistemes:

Amb el certificat digital del/a president/a, secretari/a o tresorer/a de la entitat que sol.licita.
Amb el certificat digital d'un membre de l'entitat o associació, degudament autoritzat pel president de la mateixa.
Amb el certificat propi de la entitat.

Els sistemes de signatura admesos són:
DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). 

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir

 • Es imprescindible que el sol.licitant sigui el/la president/a, secretari/a o persona responsable de l’organisme (especificant-ne el càrrec).
 • Ser una associació ó entitat sense ànim de lucre ó un centre educatiu; que la seva acció s’adreci a infants i/o joves, o que siguin entitats pròpiament infantils i/o juvenils.
 • En el cas que es tracti d'associacions, aquestes hauran d'estar registrades en el Registre municipal d'entitats de l'Ajuntament d'Igualada.
 • La resta d'entitats sense ànim de lucre hauran d'estar inscrites en el seu registre corresponent.

Retorn del material

 • El retorn del material s'haurà d'efectuar, com a màxim, abans de transcorreguda una setmana.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
  El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de l'entitat que sol.licita el material, amb expressió del seu NIF i el correu electrònic on es volen rebre els avisos de notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol.licitud.

2. En el cas que el certificat digital de la persona sol.licitant no estigui vinculat a l'entitat que representa haurà d'adjuntar a la sol.licitud:

 • Còpia escanejada del certificat de l'acord del nomenament per al càrrec pel qual pot representar a l'entitat o bé còpia escanejada de l'acta de la reunió en què es va prendre aquest acord (veure apartat "Impresos").

 

Normativa

CONDICIONS D’ÚS:

 1. En cas de sol·licitud de cessió d’ús de material, és imprescindible que el sol·licitant sigui el/la president/a, secretari/a o persona responsable de l’organisme (especificant-ne el càrrec).
 2. No es podrà fer la sol·licitud del 23 de juny al 11 setembre ni del l'1 de desembre al 15 de gener.
 3. L’ús ha d’estar vinculat a una activitat promoguda per l’organisme o entitat, i aquesta activitat haurà de ser sempre sense ànim de lucre.
 4. És necessari que el material es demani amb un mínim de 3 dies d'antelació mitjançant la tramesa de la sol•licitud corresponent degudament emplenada.
 5. La cessió d’ús de qualsevol material serà temporal i per un temps limitat i s'haurà d'informar tant del dia i hora de recollida com de devolució dels recursos cedits.
 6. L'interessat té la responsabilitat de retornar el material cedit en les mateixes condicions en què ha estat lliurat i en horari d’obertura de l’Equipament Juvenil. És per això que assumirà qualsevol desperfecte que es pugui produir.
 7. En cas de qualsevol incidència cal comunicar-ho immediatament al telèfon de l’equipament juvenil la Kaserna: 93.804.18.01
 8. En el cas que la reserva sigui per un dissabte, com que el diumenge l'equipament està tancat al públic, es podrà retornar el material el dilluns abans de dos quarts de vuit del vespre. Tret que s’hagi pactat una altra hora de retorn amb el Departament.
 9. La cessió del material es realitza exclusivament a l’entitat sol·licitant, i queda expressament prohibida la utilització d'aquest material per tercers.
 10. L'interessat es farà càrrec del transport del material cedit.
 11. L’Ajuntament es reserva el dret de rescindir qualsevol cessió temporal en qualsevol moment i sense necessitat de justificació.
 12. Si es fa difusió de l'acte cal posar-hi el logotip de l'Ajuntament d'Igualada i/o de l'equipament juvenil "la Kaserna".
   

 

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Acordar via telèfon, correu electrònic o presencialment al Departament de Joventut, data i l’horari d’ús del material (amb un mínim de 3 dies d'antelació), tenint en compte de preveure la recollida i el retorn del material:

DEPARTAMENT DE JOVENTUT

 • Edifici " La Kaserna "; Travessia Sant Jaume, s/n. 08700 Igualada.
 • Horari: matins de 8:00 - 15:00 i tardes de 17:00-20:30h.
 • Telf: 93 804 18 01 (demanar per Mercè ó Heribert)
 • E-mail: joventut@aj-igualada.net

2. Tramiteu la sol·licitud en línea, amb la documentació requerida adjuntada.

3. Un cop rebuda la sol·licitud, el Departament de Joventut comprovarà la disponibilitat de l'espai sol·licitat i aprovarà o denegarà la sol·licitud, segons correspongui.

4. La resolució del procediment es notificarà de forma expressa a les entitats que han formulat la sol.licitud mitjançant notificació electrònica a través del servei e-NOTUM, previ avis a l’adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació.

 

FORMA DE CESSIÓ D’ÚS DEL MATERIAL: Per tal de primar la rapidesa en la gestió, la cessió d’ús del material a les entitats es farà pel cap de servei del Departament de Joventut, sens perjudici de la ratificació posterior que en farà l’alcalde, de forma mensual i que serà notificada als sol·licitants.
En el cas que s’hagi de denegar o que diverses entitats demanin un ús que sigui incompatible entre elles, la resolució denegatòria la farà l’alcalde.

 

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net