Tràmit amb certificat Adhesió a la Xarxa per a la Inclusió d'Igualada

Aquest tràmit permet a les entitats, empreses i persones físiques adherir-se a la Xarxa per a la Inclusió d'Igualada i adquirir els compromisos de coordinació, planificació i acció conjunta per tal de construir el Pla per a la Inclusió i Cohesió Social d'Igualada.

La finalitat de la Xarxa per a la Inclusió i la Cohesió Social d'Igualada és fer d'Igualada una ciutat diversa, inclusiva i solidària, on totes les persones (infants, dones i homes de totes les edats i condicions) puguin accedir als mecanismes de desenvolupament humà i comunitari que els hi permeti portar a terme els seus projectes vitals en condicions de màxima llibertat i igualtat, tot afeblint les relacions de dominació i dependència, en un marc generador d'autonomia, fraternitat i reconeixement de totes les diferències.

L'Ajuntament d'Igualada es planteja impulsar el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social des de la participació, entenet-la com a instrument bàsic de planificació a tots els nivells.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les empreses, entitats ó persones que vulguin formar part de la Xarxa d'Inclusió Social.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

 • Ser persona física, empresa ó entitat amb àmbit d'actuació a la ciutat d'Igualada.
 • Tenir la voluntat de participar i col·laborar amb la inclusió i cohesió social de la ciutat.

Com es tramita la sol·licitud?

A) Si el sol·licitant de l'adhesió a la xarxa d'inclusió és una PERSONA física: pot optar per dues vies de tramitació: presentar la sol·licitud al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada ó a l'Oficina d'Inclusió d'Igulada, o bé realitzar la tramitació per internet.

En el cas d'empresa o entitat; la tramitació de la sol·licitud s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura amb un d'aquests sistemes:

B) EMPRESES

 • Amb el certificat digital propi de l'empresa.
 • Amb el certificat digital del/la representant de l'empresa o bé, amb el certificat digital de la persona que acrediti la capacitat de representar l'empresa.

C) ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

 • Amb el certificat propi de la entitat.
 • Amb el certificat digital d'un membre de l'entitat o associació, degudament autoritzat pel president de la mateixa.
 • Amb el certificat digital del/la president/a, secretari/a ó tresorer/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.

Els sistemes de signatura admesos són:

 • DNIe, Idcat, Certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, i en general tots aquells admesos per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

 • Presencial

  OFICINA D'INCLUSIÓ D'IGUALADA

  Carrer Trinitat, 12 2n pis (Espai 5)

  Telèfon: 93 803 19 50 (Ext. 446)

  08700 IGUALADA


  HORARI: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h

   

Documentació que cal aportar


A) Si el sol·licitant de l'adhesió a la xarxa d'inclusió és una persona física: presentar la sol·licitud presencialment a l'Oficina d'Inclusió de l'Ajuntament d'Igualada, amb el compromís signat, o bé realitzar la tramitació per internet (omplenant el formulari amb el certificat i signatura digital).

B) En el cas d'empresa o entitat; omplenar i signar el formulari, en línia, amb el ceritficat digital: en expressió del NIF i correu electrònic on es volen rebre els avisos de les comunicacions relacionades amb aquesta sol·licitud.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presentar la sol·licitud presencialment a l'Oficina d'Inclusió de l'Ajuntament d'Igualada.

2. Signar el Document de Bases del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social.

En el cas de realitzar la tramitació per internet (emplenar el formulari amb el certificat digital admès i signar el Document de Bases del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social, amb signatura digital).

B) En el cas d'empresa o entitat; emplenar i signar el formulari, en línia, amb el certificat digital: en expressió del NIF i correu electrònic on es volen rebre els avisos de les comunicacions relacionades amb aquesta sol·licitud.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net