Tràmit amb certificat Arrendament d’habitatges - BORSA DE LLOGUER SOCIAL i PIMHA

Aquest tràmit permet la inscripció a la borsa d'habitatges per accedir a la borsa d’habitatges de lloguer.

A la borsa de lloguer, el preu de l'arrendament de l'habitatge és més econòmic que els lloguers del mercat lliure.

Hi ha dos opcions per accedir a un habitatge: 

Opció 1 - Habitatges de propietaris que volen que l’arrendament es realitzi per mitjà de les Oficines d’Habitatge, d’aquesta manera queden beneficiats de les garanties (descrites a la fitxa de Mediació d’Habitatges) i es pacta un lloguer (el preu que es pacta és, aproximadament, entre un 20%-30% per sota del preu del mercat).

Opció 2 - Habitatges de PIMHA, de Protecció Oficial amb opció de lloguer (actualment existeixen 3 promocions).

Els habitatges sempre són d'Igualada.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té:

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

La tramitació de la sol·licitud pot fer-se presencialment demanant CITA PRÈVIA  (93 803 19 50) a les nostres oficines de registre o bé per internet mitjançant aquest tràmit, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de la persona interessada o representant.

Els sistemes d'identificació admesos són:

L'IdCat mòbil és un sistema d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al vostre mòbil i que es pot sol.licitar només disposant del DNI i de la targeta sanitària individual (TSI).

Veure vídeo explicatiu per a demanar l'IdCat mòbil:  Com obtenir l'idCAT mòbil amb DNI i targeta sanitaria

Podeu demanar-lo abans de passar a tramitar en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil

Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són el PDF.

Requisits a complir:

 • No ser propietari ni titular d’un dret real d’ús o gaudi de cap altre habitatge.
 • El lloguer no pot representar més del 30% dels ingressos. (REQUISIT PER L’OPCIÓ 1)
 • Els seus ingressos bruts no poden superar dues vegades i mitja el Salari Mínim Professional per a majors de 18 anys. (REQUISIT PER L'OPCIÓ 2) 
 • Quan el pagament representa més d’un 40% dels ingressos anuals bruts de la persona que resulta adjudicatària, s’exigirà un aval complementari d’import equivalent a UNA anualitat de renda. En cas de no poder presentar un aval bancari s’estudiarà una alternativa, com per exemple, els avaladors. (REQUISIT PER L’OPCIÓ 2)
 • Els estrangers no comunitaris han de tenir residència legal i permanent a Espanya. (REQUISIT PER L’OPCIÓ 2).

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

Documentació que cal aportar

 • A la sol·licitud es detalla tota la documentació a presentar. 

 

Observacions

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol•licitud degudament emplenada, en cas de presentació al registre presencial o bé ompleneu i envieu el formulari de tramitació per internet des d'aquest tràmit.
 2. A partir d’aquí, l’usuari quedarà registrat (obtindrà còpia del registre de la inscripció) i formarà part de la borsa. La vigència d’aquesta inscripció és d’un any i es podrà renovar per períodes d’un any, a petició de l’interessat, comunicant-ho a través d’instància presentada a l’Oficina d’Habitatge. Cas contrari es procedirà a la baixa automàtica de la sol•licitud.
 3. En el moment que es disposi d’un habitatge que s’adapti a les necessitats de l’usuari, se li comunicarà telefònicament.
 4. Si el sol•licitant està interessat es realitzarà la visita a l’habitatge.
 5. En cas que l’interessi l’arrendament, haurà de presentar la documentació acreditativa corresponent.
 6. Per poder preparar el contracte d’arrendament, l’usuari haurà de pagar l’import de la fiança.
 7. Signatura del contracte d’arrendament.   

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net