Tràmit informatiu Arrendament d’habitatges - BORSA DE LLOGUER SOCIAL i PIMHA

Aquest tràmit permet la inscripció a la borsa d'habitatges per accedir a un lloguer social.

Lloguer social significa que, el preu de l'arrendament de l'habitatge és més econòmic que els lloguers del mercat lliure.

Hi han dos opcions per accedir a un habitatge social:

Opció 1 - Habitatges de propietaris que volen que l’arrendament es realitzi per mitjà de les Oficines d’Habitatge, d’aquesta manera queden beneficiats de les garanties (descrites a la fitxa de Mediació d’Habitatges) i  es pacta un lloguer social (el preu que es pacta és, aproximadament, entre un 20%-30% per sota del preu del mercat).

Opció 2 - Habitatges de PIMHA, de Protecció Oficial amb opció de lloguer (actualment existeixen 3 promocions).

Els habitatges sempre són d'Igualada.
 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

No n'hi ha.

Quin cost té:

Gratuït.

Requisits a complir:

 • No ser propietari ni titular d’un dret real d’ús o gaudi de cap altre habitatge.
 • El lloguer no pot representar més del 30% dels ingressos. (REQUISIT PER L’OPCIÓ 1)
 • Els seus ingressos bruts no poden superar dues vegades i mitja el Salari Mínim Professional per a majors de 18 anys. (REQUISIT PER L'OPCIÓ 2) 
 • Quan el pagament representa més d’un 40% dels ingressos anuals bruts de la persona que resulta adjudicatària, s’exigirà un aval complementari d’import equivalent a UNA anualitat de renda. En cas de no poder presentar un aval bancari s’estudiarà una alternativa, com per exemple, els avaladors. (REQUISIT PER L’OPCIÓ 2)
 • Els estrangers no comunitaris han de tenir residència legal i permanent a Espanya. (REQUISIT PER L’OPCIÓ 2).

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

 • A la sol·licitud es detalla tota la documentació a presentar. 

 

Observacions

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol•licitud, degudament emplenada, amb la documentació que en aquesta es detalla (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
 2. A partir d’aquí, l’usuari quedarà registrat (se li donarà còpia del registre de la inscripció) i formarà part de la “bossa” d’interessats de lloguer. Sempre i quan estigui tota la documentació. Cal que cada any s’actualitzi la documentació per tal de deixar constància que continua estant interessat en continuar en actiu/va en la Borsa. S no, es procedirà a donar de baixa l’expedient.
 3. En el moment que es disposi d’una vivenda que s’adapti a les necessitats de l’usuari, se li comunicarà telefònicament (sempre i quan aquest compleixi els requisits).
 4. Si aquest està interessat es realitzarà la visita a l’habitatge.
 5. En cas que l'interessi l'arrendament, s'haurà d’actualitzar la documentació que calgui.
 6. Per poder preparar el contracte d’arrendament, l’usuari haurà de pagar l’import de la fiança.
 7. Signatura del contracte d’arrendament.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net