Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Petició de casament civil

Aquest tràmit permet reservar l'Ajuntament per celebrar un casament civil, en els espais habilitats per a tal efecte.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
 
Les persones interessades de forma conjunta.
 
Quan es pot sol·licitar?
 
Durant tot l'any.
 
Termini:
 
Abans de la caducitat de l'expedient en tràmit que té una validesa anual.
 
Quin cost té?
 
Segons les ordenances fiscals municipals 230,10€. Si un dels dos figura empadronat a Igualada, amb una antiguitat superior als sis mesos, gaudirà d'una bonificació del 50%. Aquesta bonificació augmentarà al 75% si la cerimònia es celebra en l'horari laboral fixat per als funcionaris de l'Ajuntament.
 
A pagar a la Caixa de l'Ajuntament.
 
Requisits a complir
 
Haver anat al Registre Civil a tramitar els papers del casament i complir els requisits que demanen.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Sol·licitud de matrimoni (facilitada al Registre Civil), emplenada i signada pels sol·licitants (fotocòpia).

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni.
 • Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família.
 • Llei 35/1994 de Modificació del Codi Civil en Matèria d' Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.
 • Instrucció de 26 de gener de 1995 de la Direcció General de Registres i Notariat sobre l'Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.
 • Normativa Reguladora dels Matrimonis civils celebrats a l'Ajuntament d'Igualada. Octubre 1999.
 • Ordenances Fiscals

Observacions

Tràmit pas a pas
 
 1. Cal tramitar prèviament el corresponent expedient matrimonial al Registre Civil del domicili de qualsevol dels contraents, que autoritzi la celebració del casament.
  (Abans d'anar a l'Ajuntament a fer la Petició de casament civil, els contraents han de sol·licitar el tràmit al Regsitre Civil d'Igualada siutat al Passeig Verdaguer número 113 d'Igualada o trucar al telèfon 936938050.)
 2. L'expedient matrimonial, o bé s'envia directament a l'Ajuntament, o bé es pot recollir presencialment al Registre Civil el dia que us indiquin.
 3. Anar a l'Ajuntament, presentar les sol·licituds, el guió i fer el pagament de la taxa a la Caixa de l'Ajuntament.
 4. Reservar dia i hora per la celebració a l'Ajuntament.
 5. Desprès del casament, els contraents hauran d'anar al Registre Civil a recollir el llibre de família.
 
Termini de resolució
La tramitació de l'expedient, un cop obert, dura entre 30 i 50 dies.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net